Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Tijd voor pedagogiek: download oratie Gert Biesta

12 april 2018


Het vakgebied pedagogiek is de afgelopen decennia in de Nederlandse academische context in de marge terecht gekomen, terwijl pedagogische vragen en bekommernissen nog steeds aan de orde van de dag zijn in allerlei opvoedings- en onderwijspraktijken. Gert Biesta pleit voor herstel van dit unieke vakgebied in zijn oratie Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming


Op 11 april hield Gert Biesta zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs,  opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming. Deze leerstoel wordt gefinancierd door het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (Stichting NIVOZ).  


Biesta benadrukt dat pedagogiek een unieke benadering is, en wezenlijk anders dan de ontwikkelingspsychologie en het empirische onderwijsonderzoek dat de laatste jaren een grote vlucht heeft genomen. "Het is het bewustzijn dat de praktijk van opvoeding en onderwijs begeleidt", zo legt hij uit in een interview met Geert Bors op de Nivoz-site Het Kind. "Opvoeden en opleiden mogen geen routinematig handelen zijn, maar juist activiteiten waarin ideeën, de geschiedenis, begrippen en ook het empirische in de brede zin allemaal een plek krijgen, zodat het geïnformeerd en doordracht plaatsvindt. Het handelen zélf moet je – als aanstaande leraar of opvoeder – van binnenuit ervaren. Net als geneeskunde en het recht is pedagogiek een handelingswetenschap: in al die velden behelst een volledige opleiding een handelings- en een reflectieve component. Ik gebruik die woorden liever dan ‘praktisch’ en ‘theoretisch’, want handelen herbergt theorie in zich en ook theorie is een praktijk."


Gert Biesta is behalve bijzonder hoogleraar ook professor in Education aan de Brunel University London en gasthoogleraar Pedagogiek aan het NLA University College in Noorwegen.


PDF-bestandDownload de oratie

Het vakgebied pedagogiek is de afgelopen decennia in de Nederlandse academische context in de marge terecht gekomen, terwijl pedagogische vragen en bekommernissen nog steeds aan de orde van de dag zijn in allerlei opvoedings- en onderwijspraktijken. Gert Biesta pleit voor herstel van dit unieke vakgebied in zijn oratie Tijd voor pedagogiek: Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming.