Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prestatieafspraken UvH positief beoordeeld

De reviewcommissie van het ministerie van OCW oordeelt positief over de prestatieafspraken van de Universiteit voor Humanistiek.

 

Het kabinet wil voor 1 november 2012 zogenaamde prestatieafspraken maken met alle bekostigde universiteiten en hogescholen. In de prestatieafspraak tussen de individuele hogeschool of universiteit en de staatssecretaris van OCW wordt vastgelegd wat de instelling wil realiseren als het gaat om:


•de onderwijskwaliteit en het studiesucces van studenten
•profilering van onderwijs
•zwaartepuntvorming in het onderzoek
•valorisatie.

 

Afgesproken is dat ruim 7% van het totale onderwijsbudget aan de prestaties wordt gekoppeld.

 

De afgelopen maanden hebben de verschillende universiteiten en hogescholen een voorstel voor prestatieafspraken ingeleverd. Een reviewcommissie adviseert staatssecretaris Halbe Zijlstra van het ministerie van OCW over deze afspraken. De reviewcommissie heeft onlangs haar adviezen aan het ministerie overhandigd. De commissie liet de Universiteit voor Humanistiek weten dat haar ambities toereikend, realistisch en uitvoerbaar zijn.

 

PDF-bestandHier vindt u de prestatieafspraken van de Universiteit voor Humanistiek.

PDF-bestandHier vindt u het positieve oordeel van de reviewcommissie.

Meer informatie over de werkwijze van de review commissie vindt u op www.rchoo.nl.

De reviewcommissie van het ministerie van OCW oordeelt positief over de prestatieafspraken van de Universiteit voor Humanistiek.