Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Presentatie eerste onderzoeksbevindingen: De Belofte van Nabijheid?

Op donderdagmiddag 30 juni vindt een besloten bijeenkomst plaats waar de tussentijdse resultaten gepresenteerd worden van ‘De belofte van nabijheid', een langdurig onderzoek naar de gevolgen van de drie decentralisaties.

De afgelopen tijd hebben onderzoekers meegelopen met sociale wijkteams en gesproken met professionals en burgers in de gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden, Rotterdam, Sittard-Geleen en Zwolle.

Op de bijeenkomst staat centraal wat die inspanningen tot nu toe hebben opgeleverd en vindt er discussie plaats over de resultaten tot nu toe. Daarnaast is er deze middag ruimte voor het ontmoeten van en uitwisselen met wethouders, beleidsmakers, teamleiders en medewerkers van sociale wijkteams uit andere steden.


U bent van harte welkom in het historische pand van de Universiteit voor Humanistiek, te Utrecht. 

Donderdag 30 juni 2016
Toegang is gratis, wel graag vooraf aanmelden via deze link 

Programma

Dagvoorzitter is prof. dr. Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Prof. dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de publieke sector, sluit de middag af met een reflectie op de discussie.


Het programma ziet er als volgt uit:


12.00 - 12.30 uur Inloop en lunch

12.30 - 12.45 uur Welkom en inleiding door prof. dr. Jan Willem Duyvendak
12.45 - 13.30 uur Lezing door prof. dr. Gijsbert Vonk – Rechtsstatelijke aspecten van de decentralisaties in het sociale domein. Reactie door prof. dr. Evelien Tonkens 

13.30 - 14.15 uur De Beloften van Nabijheid – wat komt er van terecht? Presentatie eerste bevindingen onderzoek in zes steden - door dr. Loes Verplanke, dr. Thomas Kampen en dr. Femmianne Bredewold

14.15 - 14.45 uur Pauze met thee en koffie
14.45 - 15.15 uur Lezing door prof. dr. Margo Trappenburg - liefdewerk en oud papier - over professionalisering en de de-professionalisering van sociaal werk 
15.15 - 16.15 uur Verschillende workshops, keuze uit de volgende parallelle sessies: 

  1. De keukentafel 
  2. Aandacht voor zingeving binnen ktg's 
  3. Zorgzaamheid versus zelfredzaamheid
  4. De participatiewet in het sociaal wijkteam 

16.15 - 16.45 uur Plenaire uitwisseling
16.45 - 17.00 uur Reflectie door prof. dr. Evelien Tonkens
17.00 - 17.30 uur Borrel                                       

Meer over het onderzoek De Belofte van Nabijheid

Met ingang van 2015 kreeg een grote decentralisatieoperatie haar beslag, waarbij gemeenten eerstverantwoordelijke bestuurslaag werden in het ‘sociale domein’, te weten de (arbeids)participatie, langdurige (extramurale) zorg en jeugdzorg. Dit onderzoek plaatst deze driedubbele decentralisatie in de context van de bredere herziening van de verzorgingsstaat, maar zoomt in op het centrale principe van deze herziening, namelijk de belofte van nabijheid. Lees hier meer over het onderzoek. 


Onderzoekers De Belofte van Nabijheid 


Prof. dr. Jan Willem Duyvendak, Universiteit van Amsterdam. 


Prof. dr. Evelien Tonkens, Universiteit voor Humanistiek 


Dr. Loes Jansen Verplanke, Universiteit van Amsterdam 


Dr. Thomas Kampen, Universiteit voor Humanistiek 


Dr. Femmianne Bredewold, Universiteit voor Humanistiek 

Informatie en contact 

Klik hier voor een routebeschrijving naar de Universiteit voor Humanistiek. 


Voor vragen over de middag kunt u contact opnemen met Tania Huijben