Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Inge van Nistelrooij in Trouw over haar herziene boek over zorgethiek

Basisboek Zorgethiek en Inge van Nistelrooij

10 oktober 2022


Trouw interviewde Inge van Nistelrooij over de herziene versie van haar bestseller over zorgethiek. Hierin zoomt ze meer uit en plaatst ze persoonlijke ervaringen in een bredere maatschappelijke, institutionele en politieke context. Ook verwerkt ze de gevolgen van de zorgreorganisatie die in de afgelopen tien jaar tot verschraling van de zorg heeft geleid.


Het Basisboek Zorgethiek van Inge van Nistelrooij, universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek, verscheen voor het eerst in 2008. Het kwam voort uit de trainingen ethiek die Van Nistelrooij toen gaf in de zorg en gesprekken die zij voerde met zorgprofessionals.  Sindsdien bleef er veel vraag naar het boek onder verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Recent verscheen een herziene versie bij Berne Educatie die op 31 augustus werd gepresenteerd.

Uitzoomen

Inge van Nistelrooij denkt dat ze door meer uit te zoomen een beter beeld schetst van de omstandigheden waaronder zorgprofessionals moeten werken. “Ik ging destijds uit van de moraal van de individuele zorgprofessional, en het team waar ze deel van uitmaakten. In het nieuwe boek zoom ik meer uit, ik laat zien dat mensen in de zorg vaak erg gedreven zijn om onder moeilijke omstandigheden keihard te werken. Ze staan onder hoge druk, en worden slecht betaald.” 


De praktijk van de zorgverleners blijft volgens haar het belangrijkste uitgangspunt van zorgethiek. Echter:  “Oplossingen van vraagstukken moeten soms ook buiten de praktijk gezocht worden. Denk even aan de corona-epidemie en je beseft hoeveel invloed maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben op de zorg.” 

Blinde vlek

In het interview pleit Van Nistelrooij  voor een herwaardering van de zorg. Het applaus voor de zorgmedewerkers is weer verstomd en het personeelstekort is verder toegenomen. “In Nederland heeft er de afgelopen tien jaar een grote verandering plaatsgevonden, waarbij de overheid veel zorg verplaatste naar het lokale niveau en naar de thuissituatie. Initiatieven die de meest kwetsbaren in de samenleving moesten beschermen, werden afgeschaft en wegbezuinigd, ook in de zorg.”


Dit heeft volgens haar ook invloed op de ethiek van het zorgpersoneel: “Je kunt wel overtuigd zijn van bepaalde morele opvattingen die je in je werk wil uitdragen, maar als er niet genoeg bedden zijn kan je niet wat je zou willen.” Volgens Van Nistelrooij blijft het vaak ongezien wat er op een zorgafdeling gebeurt. Daarom wil ze studenten voorhouden: “Het is voor aanstaand verpleegkundigen goed te leren beseffen dat ze een beroep gaan uitoefenen waar maatschappelijk gezien een blinde vlek voor bestaat.”

Interview

Lees het interview op trouw.nl (achter inlog):  ‘De maatschappij heeft een blinde vlek voor de zorg’.

Trouw interviewde Inge van Nistelrooij vanwege een nieuwe versie van haar veelgelezen boek over zorgethiek. Hierin zoomt ze meer uit en verwerkt ze de gevolgen van de grote zorgreorganisatie.