Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Met lichaam en geest: over het gebruik van rituelen door geestelijk verzorgers

Boekomslag met Lichaam en Geest
11 oktober 2021


Het Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging (UCGV) publiceert een nieuwe bundel over de rituele competentie van geestelijk verzorgers. In het boek lees je hoe rituelen mensen op kwetsbare momenten kunnen helpen en waarom een een grotere kennis van rituelen bij geestelijke verzorgers belangrijk is. Met bijdragen van onder anderen psychologe Joanna Wojtkowiak van de Universiteit voor Humanistiek.


De bundel bevat 36 bijdragen die zijn geschreven door een diverse groep van geestelijk verzorgers, onderzoekers en docenten. Praktijkvoorbeelden laten zien hoe wezenlijk rituele competentie is voor goede geestelijke zorg. Theoretische perspectieven op functies, dimensies en structuren van rituelen komen ook aan bod, net als bijdragen over ritueel handelen en ontwerpen binnen het onderwijs.


Het boek komt voort uit eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp van het UCGV. Dit is een initiatief van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University).


Joanna Wojtkowiak is universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek op het gebied van Psychologische en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding. Aan de bundel Met lichaam en geest droeg zij twee hoofdstukken bij: Leren ritualiseren en De grenzen van rituele vernieuwing. Zij geeft les in de master Humanistiek. Ook is ze opleidingscoördinator van de Celebrantenopleiding van de Universiteit voor Humanistiek.

Boekpresentatie

Het boek Met lichaam en geest. De rituele competentie van geestelijk verzorgers, onder redactie van  Sjaak Körver, Erik Olsman, Sujin Rosie, verschijnt via uitgeverij Eburon. De boekpresentatie vindt op 21 oktober plaats in Tilburg.

Opleiding tot geestelijk verzorger/ Celebrantenopleiding

De Universiteit voor Humanistiek verzorgt een driejarige universitaire master, die onder andere opleidt tot geestelijk verzorger: de master Humanistiek. Ook heeft de universiteit een Celebrantenopleiding, voor professionals die zich willen bekwamen in de begeleiding van rituelen.

Een nieuwe bundel over de rituele competentie van geestelijk verzorgers, met twee bijdragen van Joanna Wojtkowiak.