Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Eerlijkheid en vrijheid belangrijke waarden in opvoeding


8 oktober 2019


Ouders die gebruik maken van kinderopvang Humankind willen dat hun kinderen opgroeien tot eerlijke mensen die genieten van het leven. Daarnaast vinden ze vrijheid, vrede en verantwoordelijkheid belangrijke waarden om mee te geven. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Universiteit voor Humanistiek uitvoerde in opdracht van het Humanistisch Verbond en Humankind.


Humankind is een grote kinderopvangorganisatie die dagelijks op 450 locaties in Nederland zo’n 25.000 kinderen opvangt. In juli 2019 is aan 15.000 ouders een online vragenlijst gestuurd, die was opgebouwd uit verschillende gevalideerde vragenlijsten, om drie typen onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden: Welke waarden willen ouders meegeven aan hun kinderen? Welke wensen en angsten hebben ouders voor hun kinderen in de toekomst? Welke opvoedingsstijlen prefereren ouders?


Tien procent van de ouders (N=1518) vulde de vragenlijst volledig in. Uit hun antwoorden op de vraag naar hun levensbeschouwing bleek dat bijna een derde van de ouders een religieuze levensovertuiging heeft. Dat maakte het mogelijk om de waarden van seculiere ouders te vergelijken met die van religieuze ouders. 

Waarden

Uit de analyse van de antwoorden van ouders bleek dat alle ouders, ongeacht hun levensbeschouwing, vooral willen dat hun kinderen opgroeien tot eerlijke mensen die genieten van het leven. Daarnaast vinden alle ouders vrijheid, vrede en verantwoordelijkheid belangrijke waarden om mee te geven aan hun kinderen. Waarden die betrekking hebben op het stimuleren van de onafhankelijkheid en eigenheid van het kind (zelfsturing), betrokkenheid met de wereld (universalisme) en uitdaging in het leven (stimulatie) werden ook door alle ouders hetzelfde gewaardeerd. 


Er werden ook verschillen gevonden. Seculiere ouders vinden waarden omtrent gehoorzaamheid, respect en zekerheid minder belangrijk in vergelijking met religieuze ouders of ouders van wie de levensbeschouwelijke achtergrond onbekend is. Religieuze ouders vinden waarden die gaan over de betrokkenheid met dierbaren (welwillendheid), plezier (hedonisme) en sociale status (macht) belangrijker voor hun kind dan seculiere ouders.


Lees een samenvatting en bekijk het volledige rapport: www.uvh.nl/waardenwijs

Week van de opvoeding

Van 7 tot en met 13 oktober is het Week van de Opvoeding. In heel Nederland kun je tijdens de Week workshops, webinars, lezingen of andere activiteiten bezoeken. 

Lees ook

'Ouders brengen hun kinderen dezelfde waarden bij, of ze nu religieus zijn of niet' (Trouw, 12 oktober 2019)

Ouders die gebruik maken van kinderopvang Humankind willen dat hun kinderen opgroeien tot eerlijke mensen die genieten van het leven. Daarnaast vinden ze vrijheid, vrede en verantwoordelijkheid belangrijke waarden om mee te geven. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Universiteit voor Humanistiek uitvoerde in opdracht van het Humanistisch Verbond en Humankind.