Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH start onderzoek naar geestelijke verzorging in de eerstelijn


25 oktober 2018


Veel patiënten komen bij de huisarts met klachten en problemen die eigenlijk om een goed gesprek vragen. Maar hoe bepaal je als huisarts nu of je dit gesprek zelf voert, of beter kunt doorverwijzen? Een hoe bepaal je of een patiënt beter geholpen kan worden door een psycholoog, een geestelijk verzorger of een vrijwilliger met een luisterend oor? Om een praktisch antwoord op deze vragen te vinden start de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam een driejarig onderzoek waarbij aangesloten wordt bij lokale huisartsen praktijken die al bezig zijn om aandacht voor zingeving een plaats te geven in de zorg. 


Doel is om een verwijzingstool te ontwikkelen voor huisartsen, geestelijk verzorgers in de drie praktijken zo te ondersteunen dat ze geïntegreerd met andere professionals kunnen samenwerken, effecten van deze aanpak te meten, en succesfactoren te identificeren die op andere locaties toegepast kunnen worden.


Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW en vindt plaats onder leiding van hoogleraar Zorgethiek prof. dr. Carlo Leget, in samenwerking met Hogeschool VIAA en Hogeschool Windesheim in Zwolle. De projectgroep bestaat verder uit promovenda Annelieke Damen MA en Dr. Carmen Schuhmann (UvH); dr. René van Leeuwen en dr. ir. Carriene Roorda-Lukkien (VIAA), dr. Theo van Leeuwen (Windesheim), en drs. Marc Rietveld (VGVZ). 


Het project maakt deel uit van een groter geheel: Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG) waarin verschillende universiteiten samenwerken om geestelijke verzorging in de eerste lijn beter te integreren. Naast het project waarbij de UvH betrokken is (PLOEG-3), leidt Prof. dr. Hetty Zock (RUG) een project waarin een landelijk dekkende inventarisatie van initiatieven wordt gemaakt (PLOEG-1), en wordt er onder leiding van dr. Sjaak Körver (TST) een interventiestudie opgezet (PLOEG-2).


De goedkeuring voor de financiering van het onderzoek komt in dezelfde tijd dat minister Hugo de Jonge bekend maakte dat er 25 miljoen extra beschikbaar gesteld wordt voor geestelijke verzorging in de thuissituatie. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijk verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. De beroepsvereniging VGVZ, die hiervoor jarenlang gestreden heeft, beschouwt dit als een doorbraak voor de geestelijke verzorging.

Veel patiënten komen bij de huisarts met klachten en problemen die eigenlijk om een goed gesprek vragen. Maar hoe bepaal je als huisarts nu of je dit gesprek zelf voert, of beter kunt doorverwijzen? Een hoe bepaal je of een patiënt beter geholpen kan worden door een psycholoog, een geestelijk verzorger of een vrijwilliger met een luisterend oor?

Om een praktisch antwoord op deze vragen te vinden start de UvH in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam een driejarig onderzoek waarbij aangesloten wordt bij lokale huisartsen praktijken die al bezig zijn om aandacht voor zingeving een plaats te geven in de zorg.