Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Download de Nationale Eenzaamheidslezing van Anja Machielse


1 oktober 2018


Vrijwilligers kunnen mensen die zich eenzaam voelen iets bieden dat professionals te weinig tijd voor hebben. We moeten waken dat zij dat kunnen blijven doen. Aldus prof. dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek, tijdens de Nationale Eenzaamheidslezing, die werd bijgewoond door koningin Máxima.


Donderdag 27 september opende koningin Máxima de Week tegen Eenzaamheid, die werd georganiseerd door Coalitie Erbij en Vereniging Humanitas, in samenwerking met het Oranje Fonds.  In de openingslezing vertelde Anja Machielse over haar onderzoek onder vrijwilligers voor mensen die eenzaam zijn. Ze kwam erachter dat de betrokkenheid van vrijwilligers enorm waardevol is, maar dat zij niet helemaal moeten opgaan in de situatie van de mensen die zij ondersteunen. Om die grenzen te bewaken is een professional nodig. Vrijwilligerswerk is dus niet gratis. 


U kunt de  PDF-bestandNationale eenzaamheidslezing downloaden. 


Mensen die zich eenzaam voelen, missen verbondenheid met anderen. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun gezondheid, welbevinden en het meedoen in de samenleving. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid wordt aandacht gevraagd voor dit probleem en de aanpak ervan.


Anja Machielse is gespecialiseerd in onderzoek naar (sociaal) kwetsbare ouderen, zij kijkt naar thema's als eenzaamheid en sociaal isolement, zelfredzaamheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. Belangrijke aandachtspunten in haar onderzoek zijn het stimuleren van sociale betrokkenheid en sociale insluiting van (kwetsbare) ouderen in de samenleving.


Coalitie Erbij is in 2008 opgericht als samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties om eenzaamheid te bestrijden. Acties en activiteiten van de coalitie zijn gericht op ontmoeting, netwerkversterking en persoonlijke hulp. Naast één-op-één contacten zoals het maatjesproject Humanitas Tandem, zijn er uitjes en vakanties, matchingswebsites, cursussen en trainingen en (anonieme) hulplijnen. Mensen kunnen ook zelf vrijwilligerswerk doen om hun gevoel van eenzaamheid aan te pakken. Vrijwilligersorganisatie Humanitas is één van de leden van Coalitie Erbij en helpt mensen op eigen kracht hun situatie te veranderen.

Vrijwilligers kunnen mensen die zich eenzaam voelen iets bieden dat professionals te weinig tijd voor hebben. We moeten waken dat zij dat kunnen blijven doen. Aldus prof. dr. Anja Machielse, bijzonder hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek, tijdens de Nationale Eenzaamheidslezing, die werd bijgewoond door koningin Maxima. U kunt de lezing downloaden.