Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Aandacht voor Palliatieve Zorg

Voor palliatieve zorg (zorg in de laatste fase van het leven) zijn de afgelopen jaren allerlei nieuwe mogelijkheden ontwikkeld, zowel thuis als in gespecialiseerde voorzieningen. Maar weinig mensen weten dit. Het netwerk Palliatieve Zorg in Nederland wil mensen hierop wijzen met allerlei activiteiten rondom de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Zo organiseert het Netwerk Nieuwe Waterweg Noord op dinsdag 15 oktober 2013 het symposium Aandacht. Prof.dr. Anne Goossensen, hoogleraar zorgethische aspecten van informele zorg aan de Universiteit voor Humanistiek, geeft een workshop over levensvragen.


Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het gaat om de zorg in deze levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor familie en naasten van deze mensen. Palliatieve zorg wordt vaak verward met terminale zorg, maar is veel breder. Terminale zorg is de zorg in de laatste drie maanden van iemand zijn leven. Palliatieve zorg is breder en gaat over de fase vanaf het moment dat je hoort dat je niet meer beter wordt. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren.


In 66 regionale netwerken palliatieve zorg werken allerlei organisaties samen om palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Het symposium van het Netwerk Nieuwe Waterweg Noord gaat over vier dimensies van palliatieve zorg:  het lichaam (intimiteit), de sociale omgeving, spiritualiteit en psychische belasting. Sprekers zijn dr. Hilde de Vocht, lector AZG: ouderenzorg en palliatieve zorg; Gijsbert van Es, journalist en NRC-redacteur; prof. Anne Goossensen, hoogleraar zorgethische aspecten van informele zorg, Universiteit voor de Humanistiek en Mart Calff, hoofd Patiëntenzorg & Projectmanagement Medische Psychologie AMC.


Anne Goossensen gaat dieper in op de verschillende levensvragen die palliatieve patiënten en hun omgeving tegenkomen tijdens hun laatste fase. Waar worstelen ze mee? Welke modellen hebben we om dit in kaart te brengen? En wat kunnen vrijwilligers bieden?


Informatie:


PDF-bestandDownload flyer van programma symposium


www.netwerkpalliatievezorg.nl/nieuwewaterwegnoord

Voor palliatieve zorg (zorg  in de laatste fase van het leven) zijn de afgelopen jaren meer mogelijkheden ontwikkeld dan veel mensen weten, zowel thuis als in gespecialiseerde voorzieningen. Het netwerk Palliatieve Zorg in Nederland wil mensen hiervan bewust maken met allerlei activiteiten rondom de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Dinsdag 15 oktober 2013 organiseert het Netwerk Nieuwe Waterweg Noord het symposium Aandacht. Prof.dr. Anne Goossensen, hoogleraar zorgethische aspecten van informele zorg aan de Universiteit voor Humanistiek, geeft een workshop over levensvragen.