Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Met een nieuwe bril kijken naar complexe zorg

WAVE

5 november 2021


Een journalist, ex-militair, drumleraar, tafeltennistrainer en oud-politieman. Voor het project Wave werden zij als ‘outsider-onderzoekers’ gevraagd om met een frisse, creatieve blik te kijken naar de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Projectleider Gustaaf Bos van de Universiteit voor Humanistiek vertelde ZonMw over zijn ervaringen. 


Voor zijn promotieonderzoek verrichtte Gustaaf Bos 2,5 jaar lang veldwerk bij zorginstellingen voor mensen met verstandelijke beperkingen. Als buitenstaander merkte hij dat erg werd vastgehouden aan routines, regelmaat en protocollen om risico’s te voorkomen: “Wanneer je werkt met mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag is er vaak een gerede kans dat er iets misgaat. Zo kunnen te veel of onverwachte prikkels soms snel zorgen voor verwarring of agressie. Er is logischerwijs een sterke focus op het voorkomen van risico’s in deze zorg.” 


Dit riep fundamentele vragen bij hem op: “Wat betekent kwaliteit van leven? Wat is goede zorg precies? En hoe kan onderzoek daar een bijdrage aan leveren?” Op zoek naar menselijke zorg in complexe gevallen:


Lees het interview bij ZonMw

Project Wave 

Project WAVE is is opgericht vanuit CCE, Universiteit voor Humanistiek en VUmc Metamedica, met financiering door ZonMw vanuit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning. Voor Wave zijn dertien ‘outsider-onderzoekers’ gevraagd om met een frisse, creatieve blik te kijken naar de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Daarnaast liepen enkele hbo-studenten gedurende twee jaar mee.

Gustaaf Bos vertelde aan ZonMw over zijn ervaringen met project WAVE over de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.