Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Eerste onderzoeksagenda voor het domein geestelijke verzorging

D
Door de bomen het bos leren zien - Landelijke Onderzoeksagenda Geestelijke Verzorging 2021-2025

16 november 2021


Voor het eerst is er een Landelijke Onderzoeksagenda Geestelijke Verzorging opgesteld, op initiatief van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers. Hier was veel behoefte aan door de snelle ontwikkelingen binnen de geestelijke verzorging. De onderzoeksagenda beschrijft zes centrale onderzoeksthema’s en gaat in op onderzoeksvragen als: ‘Welke vragen/noden adresseren geestelijk verzorgers?’ en ‘Hoe werken geestelijk verzorgers samen met andere professionals?’

Sterk in ontwikkeling

Geestelijke verzorging is de laatste jaren in Nederland sterk in ontwikkeling. Het beroep verbreedt zich naar steeds meer werkvelden. Ook hebben maatschappelijke veranderingen impact op de invulling van het werk. Daarnaast is er sprake van een snelle groei van (internationaal) wetenschappelijk onderzoek naar geestelijke verzorging. Dit onderzoek is echter versnipperd. 


De landelijke onderzoeksagenda is bedoeld als een richtinggevend document voor de komende jaren om het onderzoek naar urgente thema’s te stimuleren. Ook biedt de agenda een kader voor verschillende stakeholders om over het vak in gesprek te gaan.

Centrale onderzoeksthema’s

In de onderzoeksagenda worden zes centrale onderzoeksthema’s beschreven, gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen die urgente vragen oproepen op het gebied van geestelijke verzorging: 

  • levensbeschouwelijke diversiteit
  • zingeving en spiritualiteit in de zorg
  • morele nood van beroepsbeoefenaren
  • collectief ingrijpende gebeurtenissen
  • ethische kwesties rond begin en einde van het leven 
  • sociale marginalisering en inclusie

Daarnaast beschrijft de agenda diverse ‘generieke' onderzoeksvragen rondom geestelijke verzorging die in het onderzoek naar de verschillende onderzoeksthema’s betrokken kunnen worden.

Over de onderzoeksagenda

De Landelijke Onderzoeksagenda Geestelijke Verzorging verscheen op initiatief van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ). De afgelopen twee jaar is hieraan gewerkt door dr. Carmen Schuhmann (Universiteit voor Humanistiek), dr. André Mulder  Mulder (Hogeschool Windesheim) en door Martijn Stoutjesdijk, MA en dr. Sjaak Körver (Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging).


Download de startversie van de onderzoeksagenda (pdf) direct via de site van de VGVZ. U vindt het document ook op de pagina Handige beleidsstukken onder het kopje 'Beleid VGVZ', net als het valideringsonderzoek.

Voor het eerst is er een Landelijke Onderzoeksagenda Geestelijke Verzorging opgesteld, op initiatief van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers.