Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Bekijk een lezing van Gaby Jacob: ‘Zingeving is een taak voor álle professionals in zorg en welzijn'

Gaby Jacobs aan het woord tijdens de werkconferentie

2 november 2020


Op 27 oktober was Gaby Jacobs gastspreker op de werkconferentie 'Zingeving in de buurt: dat doen we samen!', georganiseerd door Agora. Ze vertelde meer over de groeiende maatschappelijke aandacht voor zingeving in het algemeen, en het belang van deze aandacht in de sectoren Zorg en Welzijn in het bijzonder. "Zingeving wordt inmiddels gezien als een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid, niet langer als iets er naast." Bekijk haar bijdrage.

  
Gaby Jacobs, hoogleraar Geestelijke Verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek, vertelde meer over zingeving als relatief nieuwe taak van zorg- en welzijnsprofessionals en over de verschillende vormen van zingeving. Ook schetste zij in hoeverre aandacht voor zingeving al een integraal onderdeel is van de beroepspraktijk van zorgprofessionals en ging zij in op het belang van interprofessionele samenwerking. Haar afsluitende vraag voor de deelnemers was: ‘Hoe geven jullie zingeving zelf een plek in jullie werk en hoe zien jullie de relatie met de geestelijke verzorging?’


Kijk haar bijdrage terug (10 minuten):


In de laatste sessie van de conferentie met praktijkvoorbeelden vertelde Jacobs over haar lopende onderzoeksproject SamenZin, waarin huisartsenpraktijken in gesprek zijn met geestelijk verzorgers. 


Op de website van Agora staat een uitgebreid verslag met video’s van de andere sprekers (Elisabeth van Oostrum, Marianne Merkx, Petra van Loon, Nienke Kuyvenhoven en Gérard Mustert). Aan deze online conferentie van Agora namen 200 vrijwilligers en professionals uit de zorg en het sociaal domein deel. Zij kregen video’s van verschillende sprekers te zien over diverse facetten van zingeving, er werden praktijkvoorbeelden uit het land gedeeld en deelnemers gingen met elkaar in discussie in de breakout-rooms.

Kijk terug naar de bijdrage van Gaby Jacobs over zingeving op de werkconferentie 'Zingeving in de buurt: dat doen we samen!' van Agora.