Deze website maakt gebruik van cookies

Humanistisch geestelijke verzorging studies

SamenZin: Samenwerkend leren van geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners huisartsen

Vanaf 1 januari 2020 is er door VWS gedurende 3 jaar subsidie beschikbaar gesteld om de geestelijke verzorging en de samenwerking met andere professionals in de eerstelijnszorg te versterken. Het project SamenZin wordt uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht in samenwerking met ZinInUtrecht (Centrum voor Levensvragen in de stad Utrecht) en met het net opgerichte Centrum voor Levensvragen in Zuidoost Utrecht (Bilthoven, Zeist, etc.). 


Het doel van het project is de ontwikkeling van een samenwerkend leren programma van geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners huisartsen (POH) in deze regio. Huisartsen en POH (met name POH GGZ en Ouderen) komen met een hele diverse groep mensen in aanraking waarbij vaak ook zingevingsvragen aan de orde zijn. Omdat de Centra voor Levensvragen door beperkte middelen de afgelopen jaren niet veel tijd en energie in samenwerking met huisartsen en POH GGZ / Ouderen hebben kunnen steken, zouden zij graag de vraag onderzoeken wat er nodig is voor geestelijk verzorgers (GV) en POH GGZ /Ouderen in Utrecht e.o. om goed en effectief samen te werken en zich goed te positioneren in dit gebied van ‘zingevingszorg’.


Onder leiding van prof.dr. Gaby Jacobs.

Het doel van het project is de ontwikkeling van een samenwerkend leren programma van geestelijk verzorgers en praktijkondersteuners huisartsen (POH) in Utrecht.