Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (16 april 2024)

Oratie Menno Hurenkamp: ‘Wederkerigheid om democratie armoede tegen te gaan’


Ons democratisch voorstellingsvermogen droogt op, aldus Menno Hurenkamp, hoogleraar Democratie als Mensenwerk. Wat nodig is, is nieuw leven in onze verbeelding van democratie. Dat kan door democratie te zien als mensenwerk, waarbij vier criteria centraal staan: gelijkheid, eigenaarschap, participatie en wederkerigheid. Op 12 april sprak hij zijn oratie uit aan de Universiteit voor Humanistiek met als titel Valse vrienden? Democratiearmoede en wat eraan te doen. Lees meer en download de oratie.

Symposium over de betekenis van het werk van eredoctor Frans de Waal (17 mei)


De onlangs overleden primatoloog Frans de Waal zorgde voor een kanteling in het dominante beeld van de verhouding tussen mens en dier. Dat bereikte hij niet alleen met baanbrekend wetenschappelijk onderzoek, maar ook door zijn toegankelijke stijl en bijzondere persoonlijkheid. Op vrijdagmiddag 17 mei organiseert de Universiteit voor Humanistiek een symposium waarin de grote betekenis van zijn werk centraal staat. Met medewerking van Joachim Duyndam, Harry Kunneman, Henk Manschot, Jorg Massen en Evanne Nowak. Toegang is voor een breed publiek en gratis. Lees meer en meld je alvast aan.

Conferentie ‘Een Wereld van Verschil’ met Lynn Berger (22 mei)

Op 22 mei presenteren onderzoekers Femmianne Bredewold en Simon van der Weele hun boek Een wereld van Verschil. Instellingsterreinen en het goede leven voor mensen met een verstandelijke beperking op het stadhuis van Utrecht. Expert en onderzoeker sociaal domein Astrid van der Kooij reageert op hun bevindingen. Schrijver en journalist Lynn Berger gaat in op de plek van zorg in de Nederlandse samenleving. Beeldend kunstenaar en fotograaf Aleid Denier van der Gon introduceert haar tentoonstelling over het bijzondere leven op instellingsterreinen. Lees meer en meld je aan.

Bijzondere Alumnidag - Ruimte voor betekenis (25 mei)

Al 35 jaar Ruimte voor Betekenis!
Oud-studenten van de UvH zijn van harte welkom op de UvH-alumnidag op zaterdagmiddag 25 mei. Dit jaar een extra feestelijke editie, want de UvH bestaat 35 jaar. Alle reden dus om met elkaar terug te kijken op deze rijke historie. Wij zorgen op deze memorabele dag voor een goede balans tussen de gezelligheid van een reünie, inhoudelijke uitwisseling over onze werkvelden en muzikaal amusement. Alle alumni zijn welkom: van bachelor en de drie masters. Meld je aan!

Rob van Eijbergen: ‘Onderzoek naar integriteit vraagt om duidelijke kwaliteitscriteria’


“Er is een hele industrie ontstaan naar integriteitsonderzoek terwijl er nauwelijks kwaliteitscriteria voor zijn”, zegt hoogleraar Rob van Eijbergen in de podcast Werkverkenners van Rens de Jong van BNR. Hierin spreekt Rens met drie deskundigen met ervaring in onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Rob van Eijbergen, hoogleraar Integriteit van organisaties aan de Universiteit voor Humanistiek, legt uit wat er vaak aan dit soort onderzoek schort, en geeft een aantal tips. Lees meer over zijn bevindingen, en maak kennis met de nieuwe Opleiding tot integriteitsonderzoek van de UvH Academie.

ZonMw Parel voor onderzoek naar mantelzorgers met migratie achtergrond


Het project
Taking Care of Caregivers ondersteunt mantelzorgers met een migratieachtergrond en stimuleert gedeelde zorg. Het project, uitgevoerd door maatschappelijke partners Pharos, NOOM, en MantelzorgNL in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek, kreeg maandag een Parel uitgereikt van ZonMw vanwege de succesvolle manier waarop onderzoek en praktijk met elkaar worden verbonden. UvH-hoogleraar Evelien Tonkens: "Fantastisch dat we direct instrumenten konden ontwikkelen voor de praktijk". Lees meer.

HKU en UvH varen samen tijdens Utrecht Pride

Botenparade tijdens Utrecht Pride

Hogeschool voor de Kunsten (HKU) en de Universiteit voor Humanistiek (UvH) varen dit jaar samen in één boot op de jaarlijkse botenparade op 1 juni. De dag staat in het teken van diversiteit en inclusie, erkenning en acceptatie van ieders eigen identiteit. HKU en de UvH zien inclusief beleid en de acceptatie van lhbtiq+-personen als een belangrijke opgave. Met hun gezamenlijke boot dragen de onderwijsinstellingen dit beleid actief uit. Lees meer over dit initiatief.

Onderzoeksrapport 'Witte vlekken in democratische vernieuwing'


In onze kennis over burgerparticipatie focussen we veel op wie er mee doen en hoe dat geregeld is, maar minder op wat er met de resultaten gebeurt. In het onderzoeksrapport Witte vlekken in democratische vernieuwing bundelden en analyseerden Kors Visscher, Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens van de Universiteit voor Humanistiek bestaande kennis over democratische vernieuwing in Europa. Lees meer en download het rapport

Versterking voor de Kenniswerkplaats Zingeving in 2024


De zorg voor zingeving in de thuissituatie verder brengen: dát is wat de Kenniswerkplaats Zingeving wil bereiken. Hiervoor werkt een landelijk consortium samen om kennis te delen tussen onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk op het gebied van geestelijke verzorging en zorg voor zingeving in de thuissituatie. ZonMw heeft het consortium van de Kenniswerkplaats een extra impuls gegeven voor 2024. De Universiteit voor Humanistiek is penvoerder van dit landelijke project.

In de media

  • Rob van Eijbergen was een van de experts die Nieuwsuur raadpleegde bij het onderzoek naar het Nevenregister Kamer dat nog steeds onvolledig  is, mede omdat sommige Kamerleden de richtlijnen onduidelijk vinden. "Juist van een Kamerlid zou ik verwachten daar niet over te gaan zitten muggenziften, maar gewoon transparant te zijn."
  • Menno Hurenkamp lichtte op 12 april het onderwerp van zijn oratie toe op NPO Radio 1 en vertelde meer over democratie armoede.
  • Menno Hurenkamp kwam eerder aan het woord in het radioprogramma dr Kelder en Co op NPO Radio 1 naar aanleiding van het boek ‘Morele ambitie’ van Rutger Bregman. Hurenkamp gaf een analyse over het verbeteren van de wereld en voor wie dat dan eigenlijk beter is.
  • Alice Schippers was te gast in aflevering 6 van de podcast Het Vraagstuk over de rechten die jij als mens hebt, maar ook waar de grenzen liggen. Wat voor invloed heeft ontoegankelijk openbaar vervoer op je leven als je een beperking hebt?