Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 15 november 2018

Ga in gesprek met Barbara Ehrenreich!


De Amerikaanse opiniemaker en Erasmusprijswinnaar Barbara Ehrenreich komt naar Utrecht en jij kunt er bij zijn! Op dinsdagavond 20 november gaat ze in gesprek met studenten over de zorgwekkende staat van haar thuisland. Onderwerpen die aan bod komen zijn de groeiende kloof tussen arm en rijk, de politieke gespletenheid, de #MeToo-beweging en de verraderlijkheid van de Amerikaanse droom en positief denken. Meld je nu aan>

Vanavond donderdag 15 november is het masteravond


Ben je nieuwsgierig naar een van onze masters? Donderdagavond 15 november kun je kennismaken met de master Humanistiek, en de master Zorgethiek en Beleid. Je hoort meer over de ins en outs van het onderwijsprogramma, en docenten geven een proefcollege. Daarnaast is er de gelegenheid om studieadviseur Inge-Marlies Bulsink te spreken en zijn er studenten aan wie je al je vragen kunt stellen. Kun je niet? Geen probleem, in maart is er weer een open dag, en vanaf januari zijn er weer proefcolleges. Informatie en aanmelden>

Inspiratiedag (de)radicalisering: verleiding en weerbaarheid


Om de dreiging van radicalisme en extremisme het hoofd te bieden zijn er zowel binnen als buiten Nederland verschillende deradicaliseringsprogramma’s en weerbaarheidstrajecten opgezet. Tijdens deze inspiratiedag verzorgen Joachim Duyndam (hoogleraar humanisme en filosofie) en Abdelilah Ljamai (universitair docent islam en humanisme  en expert op het gebied van deradicalisering) inleidingen over het belang van deradicalisering en weerbaarheid voor het bevorderen van de sociale cohesie. Ook kunt u een aantal workshops volgen. Lees verder>

Informatieavond Celebranten Opleiding (13 december)


Celebranten zorgen voor een professionele begeleiding van een viering of ritueel. Zij gaan op zoek naar wat nodig is, wat ons verbindt, en wat past bij de persoonlijke overtuiging en achtergrond van de betrokkenen. Bent u nieuwsgierig naar de Celebranten Opleiding van de Universiteit voor Humanistiek? Op donderdagavond 13 december 2018 organiseren wij een informatieavond. Op de site van ons Praktijkcentrum Zingeving & Professie vindt u meer informatie over het programma en kunt u zich aanmelden>

Minicollege: Hoe gezond zijn onze ideeën over gezondheid?


"Als het maar gezond is." Het is een gevleugelde uitspraak van toekomstige ouders die gevraagd worden naar hun voorkeur voor het geslacht van hun kind. Maar wat bedoelen we eigenlijk met ‘gezond’? En hechten we daar niet te veel belang aan? Op filosofische en persoonlijke gronden daagt zorgethicus dr. Alistair Niemeijer (UvH) je ideeën over gezondheid uit. Bekijk het 10 minuten college dat hij gaf op het Betweterfestival in Tivoli/ Vredenburg (editie 2018)>

Download rapport 'De wereld in de klas'


In het tweejarig onderzoeks- en ontwikkelproject is door collega’s van de iPabo, de Universiteit van Humanistiek en de Marnix Academie onderzoek gedaan naar de kennis, kunde en kwaliteiten die leerkrachten basisonderwijs hebben om van klassen waarin kinderen van nieuwkomers instromen, leergroepen te maken. U kunt het rapport downloaden>

Promotie Jeroen Bron

Hoe kun je leerlingen betrekken bij leerplanontwikkeling? Wat is de waarde daarvan, draagt het bij aan democratische kwaliteiten en burgerschapsvorming van de leerlingen, en vergroot het de relevantie van het curriculum? Jeroen Bron onderzocht deze vragen in de onderbouw van vijf scholen voor voortgezet onderwijs. 26 november verdedigt hij zijn promotieonderzoek Student voice in curriculum development, Explorations of curriculum negotiation in secondary education classrooms aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>

Vacatures

Bekijk de vacatures coördinator bestuursondersteuning en ambtelijk secretaris/ beleidsmedewerker onderwijs.

Universiteit voor Humanistiek en Hogeschool Viaa gaan nauwer samenwerken


De Universiteit voor Humanistiek en Hogeschool Viaa versterken de komende jaren hun samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek in praktijken van zorg, welzijn en educatie. Zij ondertekenden een convenant waarin zij hun gezamenlijke doelstellingen en ambities vaststellen. Lees verder>

UvH-onderzoek wijst uit: In stilte overschrijden vrijwilligers vaak grenzen, ook die van henzelf


Een vijfde van de vrijwilligers in zorg en welzijn verricht weleens taken die eigenlijk bij professionele krachten thuishoren. Zij vinden dat zelf niet gewenst, maar het alternatief is dat hulpbehoevende mensen geen hulp krijgen. Daarom overschrijden ze vaak grenzen, ook die van henzelf. Dit is een van de opvallendste uitkomsten van een tweejarig onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek in opdracht van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) onder ruim 5200 vrijwilligers in zorg en welzijn en meer dan zeshonderd coördinatoren van veertien landelijke vrijwilligersorganisaties. Vandaag werden de resultaten gepresenteerd op een netwerkconferentie van de NOV. U kunt het rapport downloaden>

Kom naar het openingscongres Week van reflectie 'Hart voor goede zorg'!


Binnenkort is het weer landelijke Week van Reflectie. Deze start met het feestelijke congres ‘Hart voor goede zorg; Tijd voor reflectie’ op 26 november. Dit jaar wordt de dag georganiseerd in samenwerking met de leerstoelgroep Zorgethiek. Met masterclasses en topsprekers, zoals dr. Sander de Hosson (longarts Wilhelmina Ziekenhuis), dr. Ronnie van Diemen (inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), Jacobine Geel (voorzitter GGZ Nederland), en prof. dr. Carlo Leget (hoogleraar Zorgethiek Universiteit voor Humanistiek). Er is volop gelegenheid om deel te nemen aan praktijkgerichte workshops met actuele thema’s. Informatie een aanmelden>