Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Ambtelijk secretaris/ beleidsmedewerker onderwijs

Vacature 18-17

De UvH zoekt kandidaten voor de functie van:

Ambtelijk secretaris / beleidsmedewerker onderwijs

Taakomvang 0,6 fte (22,8 uur per week)

Profiel

Als ambtelijk secretaris zorg je voor een optimale ondersteuning van de examencommissie en de opleidingscommissie op secretarieel, bestuurlijk en organisatorisch gebied binnen door de wet of bestuur aangegeven kaders. Je bent het eerste aanspreekpunt voor studenten en docenten met een verzoek aan de examencommissie, neemt verzoeken aan en bereidt de behandeling hiervan voor met een onderbouwd advies aan de examencommissie. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, bijeenroepen en notuleren van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van genomen besluiten, het communiceren van besluiten aan studenten en andere betrokkenen, het opstellen van periodieke rapportages en het archiveren van behandelde verzoeken, bezwaren en genomen besluiten. Bovendien begeleid je de audits die gedurende het jaar door de examencommissie worden uitgevoerd op toetskwaliteit.

Voor de opleidingscommissie verricht je vergelijkbare taken. Tevens zorg je voor continuïteit in een van samenstelling wisselende opleidingscommissie. Dit doe je door terugkerende onderwerpen jaarlijks te agenderen, te monitoren dat gestelde vragen en in werking gestelde verbetertrajecten jaarlijks geëvalueerd worden en e.e.a. te archiveren.

Je gaat deel uitmaken van het ondersteunende cluster onderwijs, een klein team van zeven medewerkers en een aantal studentassistenten. Binnen dit team ben je bereid om ook andere 
werkzaamheden, waar nodig, op te pakken.

Functie vereisten

  • Academische vooropleiding (of hbo-plus), bij voorkeur met een juridische achtergrond;
  • Kennis van de wet- en regelgeving en de kwaliteitszorgprocessen binnen het wetenschappelijk
  • onderwijs;
  • Analytisch vermogen met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
  • Integer, accuraat en gestructureerd werkend;
  • Uitstekende en heldere mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het
  • Nederlands. Tevens beschikking over schrijfvaardigheid in het Engels ten behoeve van besluiten voor internationale studenten;
  • Affiniteit met het humanisme.


Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid is er uitzicht op verlenging van 1 jaar en vervolgens op een vast dienstverband.


Deze functie is ingedeeld als Secretaris niveau 2 in het Nederlandse Universitaire Functie Ordening systeem (salarisschaal 9 van CAO NU € 2.763,= tot € 3.796,= bruto per maand bij volledige werktijd

van 38 uur).


Indiensttreding: per 1 januari 2019 


Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met prof.dr. Frans Vosman, via f.vosman@uvh.nl (betreffende het werk voor de Examencommissie) en via dr. Hanne Laceulle, via h.laceulle@uvh.nl (betreffende het werk voor de Opleidingscommissie).


Sollicitaties kunnen, samen met het curriculum vitae en namen van 2 referenten, uiterlijk 28 november 2018 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken via pz@uvh.nl o.v.v. ‘sollicitatie 18-17’. Gesprekken vinden plaats in de ochtend op 6 of 7 december 2018. De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.