Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 11 juni 2019

Celebrantenopleiding: meld je aan vóór 15 juni!


De Vlaamse Barbara Raes was programmator en artistiek leider van Kunstencentrum BUDA en Vooruit, tot ze in 2014 afscheid nam van de kunstensector. Sindsdien voert ze aan de Hogeschool Gent onderzoek uit naar nieuwe mentale en fysieke ruimtes voor afscheidrituelen. In 2016 richtte ze Beyond the Spoken op. In deze werkplaats creëert ze samen met kunstenaars rituelen voor niet-erkend verlies. Zij is een van de nieuwe gezichten in onze opleiding tot ritueel begeleider. De inschrijving sluit bijna. Je kunt je nog aanmelden tot 15 juni! 

Wil je komen studeren? Meld je aan voor 1 augustus!


Het laatste proefcollege van dit jaar is op 19 juni: een praktijkcollege existentiële en kennisinhoudelijke reflectievaardigheden van Bianca Lugten. Alleen voor studiekiezers die de bachelor Humanistiek overwegen. Je kunt je voor onze bachelor en masters nog aanmelden tot 1 augustus.

International Seminar: Education for Democratic Intercultural Citizenship (20 juni)


De Universiteit voor Humanistiek werkt al een aantal jaar samen met zes andere Europese universiteiten in het zogenaamde EDIC+ programma: ‘Education for Democratic Intercultural Citizenship Education’. Tijdens dit seminar worden de verschillende modules geëvalueerd en bespreken we nieuwe inzichten op de educatie van democratie en intercultureel burgerschap. Amnesty International directeur Eduard Nazarski krijgt het eerste exemplaar aangeboden van het boek Education for Democratic Intercultural Citizenship. Het seminar wordt afgesloten met de afscheidsrede van prof.dr. Wiel Veugelers, hoogleraar Educatie. Lees verder>

Afscheidscollege prof.dr. Wiel Veugelers (20 juni)


Prof. dr. Wiel Veugelers neemt dus op donderdag 20 juni, na het EDIC+ seminar,  afscheid van de Universiteit voor Humanistiek met het college getiteld Learning and Teaching in Critical-Democratic Citizenship Education in de Pieterskerk te Utrecht. U bent van harte welkom. Meldt u zich even aan?

Boekpresentatie 26 juni: Is vrijheid altijd blijheid?


Deze middag draait om het boekje Is vrijheid altijd blijheid? Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd, onder redactie van Wies Houweling, met bijdragen van onder anderen René ten Bos, Laurens ten Kate, Willem Pekelder, Enis Odaci, Janneke Stegeman, Lisette Thooft en Welmoed Vlieger. Het boekje is een initiatief van de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG) en van haar bijzondere leerstoel, gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek, bekleed door Laurens ten Kate. Programma en verdere informatie>

Ni Dieu ni Maître - Kunnen we anders organiseren? (4 juli)


Een symposium ter gelegenheid van het afscheid van Ruud Kaulingfreks aan de Universiteit voor Humanistiek. In dit symposium buigen we ons over de vraag of we buiten het organisatie systeem kunnen denken? De organizational society en haar ideologie van managerialisme beheersen in grote mate het leven in onze samenleving. Dit systeem van organisaties werkt en levert tastbare resultaten op. De mogelijke nadelen ervan worden zelden onder ogen gezien of gezien als malfuncties die opgelost kunnen worden. Lees verder>

Mag het Licht aan Festival 2019 (7 juli)


Na het succes van inmiddels alweer twee jaar geleden is het nu aan de kersverse Van Praagprijswinnaar Sinan Can om dit evenement te cureren. En dat belooft wat. Op dit mooie festival in het muziekgebouw aan t Ij in Amsterdam kun je dan ook een grote variëteit verwachten van Rumi, Soefisme (vindt hij humanisme), filosofie, muziek, theater tot dichtkunst en heel veel liefde. Bovendien kun je weer verrassende zaken verwachten van de humanistische alliantiepartners zoals Human, Humanistisch Verbond, Universiteit voor Humanistiek, Humanistisch Vormingsonderwijs, Humanitas en Hivos. Koop je ticket nu!

UvH start onderzoek naar sociale inclusie van mensen met een beperking in een beschutte woonomgeving


De Universiteit voor Humanistiek, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, KansPlus, Platform EMG en Sien gaan onderzoeken wat de betekenis van het VN-verdrag is voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die verblijven in een beschutte woonomgeving. Zij krijgen hiervoor financiering van ZonMw vanuit het programma Ethiek en Gezond, en voeren het uit in samenwerking met zes zorginstellingen. Lees verder>

Bram Eidhof publiceert handboek over burgerschapsonderwijs


Veel leraren en schoolleiders in het voortgezet onderwijs onderschrijven het belang van goed burgerschapsonderwijs. Maar hoe geef je dat concreet vorm? Op basis van good practices en wetenschappelijk onderzoek stelde universitair docent Bram Eidhof een handboek samen, met werkvormen, voorbeelden en praktische tips. U kunt het boek gratis downloaden van dewebsite van Prodemos. 

Download afscheidsrede van hoogleraar Wiel Veugelers


Hoogleraar Wiel Veugelers hield op 20 juni 2019 zijn afscheidscollege met de titel Learning and Teaching in Critical-Democratic Citizenship Education. Hij schetste in vogelvlucht de ontwikkelingen in theorieën en praktijken van morele en burgerschapseducatie. U kunt de rede downloaden van onze site.

Ook 'Education for Democratic Intercultural Citizenship' online beschikbaar

Op 20 juni werd ook een boek gepresenteerd over burgerschapsonderwijs met bijdragen uit zeven Europese landen: Education for Democratic Intercultural Citizenship. Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International van Nederland, nam het eerste exemplaar in ontvangst. Het boek is uitgegeven door Brill Publishers en kunt u gratis downloaden op hun site

UvH start onderzoek naar respectvolle geboortezorg


Onderzoekers van de leerstoelgroep Zorgethiek onderzoeken hoe zorgethiek kan bijdragen aan respectvolle geboortezorg (‘respectful maternity care’) door verloskundigen. Zij krijgen hiervoor financiering van ZonMW vanuit het programma Ethiek en Gezondheid. Lees verder

Vijf experts over onderbelichte aspecten van eenzaamheid


Waar zouden we meer aandacht aan moeten besteden bij het aanpakken van eenzaamheid? Movisie vroeg vijf experts om hun advies: Anja Machielse, René Diekstra, Gerine Lodder, Sjef van der Klein en Dirk de Wachter. U kunt hun handreikingen downloaden van de site van Movisie. https://www.movisie.nl/publicatie/onderbelichte-aspecten-eenzaamheid

Geestelijk verzorger Jesse over de opvang na de aanslag in Utrecht: 'Ik heb iets kunnen betekenen'


Als geestelijk begeleider is UvH-alumnus Jesse Gruiters er voor mensen die het moeilijk hebben in het UMC Utrecht. Zo ook op 18 maart, de dag van de aanslag. Hij maakte onderdeel uit van het team van het Calamiteitenhospitaal. In De Volkskrant vertelde hij meer over deze heftige dag, samen met zijn collega hulpverleners. Lees het hele verhaal op de site van De Volkskrant.