Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Download afscheidsrede van hoogleraar Wiel Veugelers


20th June 2019

Vanmiddag hield Wiel Veugelers zijn afscheidscollege met de titel Learning and Teaching in Critical-Democratic Citizenship Education. Prof.dr. Wiel Veugelers is hoogleraar Educatie sinds 2002. U kunt de rede hieronder downloaden.


"Ik beschouw mezelf als een kind van de jaren zestig", vertelde Veugelers. "Een tijd die ging over zowel persoonlijke als sociale empowerment op allerlei vlakken. In deze tijd werd het persoonlijke en sociale gezien als twee kanten van eenzelfde medaille. Het verbinden van deze twee was een wezenlijk onderdeel van het gedachtegoed van de jaren zestig." Volgens Veugelers kwam deze opvatting al snel onder druk te staan en is er vanaf de jaren tachtig  steeds meer nadruk gekomen op individuele verantwoordelijkheden.


In zijn afscheidsrede schetst Wiel Veugelers in vogelvlucht de ontwikkelingen in theorieën en praktijken van morele en burgerschapseducatie. Ook in educatief opzicht is er vanaf de jaren zeventig veel nadruk gelegd op het individu en diens vermogen om zich aan te kunnen passen aan de samenleving. Veugelers heeft kritiek op deze benadering: laten we het idee van autonomie weer vaker in verband brengen met sociale betrokkenheid en sociale rechtvaardigheid, waarbij we het morele en politieke op elkaar betrekken en we het begrip democratie op een kritische en dynamische manier invullen. 


Veugelers beschouwt ‘leren’ als een reflectief, dialogisch en democratisch proces van betekenis geven. Als onderwijzers hun leerlingen begeleiden in een leerproces is het goed als zij verschillende perspectieven en morele waarden betrekken in het kritisch leren denken en reflecteren. Scholen moeten er naar streven zo democratisch en inclusief mogelijk te zijn. Hij bepleit een terugkeer naar de combinatie van persoonlijke en collectieve emancipatie die we kennen uit de jaren zestig: een combinatie van autonomie en sociale rechtvaardigheid.


PDF-bestandDownload de rede


Prof. Dr. Wiel Veugelers  was hoogleraar Educatie van 2002 tot 1019. Eerder werkte hij ook jarenlang als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 2010 coördinator van het Europese netwerk ‘Education for Democratic Intercultural Citizenship’ (EDIC) waarbij zeven Europese universiteiten samenwerken in onderwijs en onderzoek dat gaat over burgerschapseducatie. Het netwerk wordt gefinancierd door het Erasmus + Programme (strategic partnership). (Zie ook www.uvh.nl/edic). Veugelers was ook coördinator van het Europese onderzoeksproject Teaching Common Values Democracy and Tolerance (2016-2017), waarin 28 EU landen deelnamen. 


Hij was mede redacteur van de boekenserie Moral Development and Citizenship Education van Brill l Sense. Ook is hij associate editor van het Journal of Moral Education (sinds 2012) en lid van redactieraden van Compare, International Journal of Leadership in Education en Pedagogiek. In 2012 ontving hij de Maslovaty Award van het SIG Moral and Democratic Education of EARLI voor zijn boek Education and humanism. In 2015 ontving hij van de Association of Moral Education de Kuhmerker Career Award voor zijn onderzoek en bijdragen aan morele en burgerschapseducatie. 

Today, profesor Wiel Veugelers gives his valedictory speech, titled: Learning and Teaching in Critical-Democratic Citizenship Education. Professor Veugelers was professor of Education at the University of Humanistic Studies from 2002 until 2019.