Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Bachelor proefcollege 19 juni

Om je goed te oriënteren op de studie kun je naast een open dag een of meer proefcolleges bijwonen. Je krijgt studievoorlichting door de studieadviseur van de UvH en een van onze docenten geeft een college.

Dit proefcollege voor de bachelor Humanistiek wordt gegeven door drs. Bianca Lugten, docent Existentiële en kennisinhoudelijke reflectievaardigheden.

Dit proefcollege is een praktijkcollege existentiële en kennisinhoudelijke reflectievaardigheden. In de studie Humanistiek neem de systematiek van existentiële reflectie een belangrijke plaats in. Zelfonderzoek staat hierin centraal en vindt plaats ten behoeve van de ontwikkeling van de persoonlijke bestaansethiek. Zelfreflectie en verschillende methodieken van reflectie en kennis over de theorieën waarop deze methodieken zijn gefundeerd bevorderen aan de ene kant de persoonsvorming en aan de andere kant moet je je de vaardigheden zien eigen te maken. 

Programma
12.30 - 13.00 inloop

13.00 - 13.45 uur voorlichting

13.45 - 14.00 uur pauze

14.00 - 15.30 uur college


Meld je aanLocatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Datum 19-6-2019
Toegankelijkheid mensen met een beperking Ja, maar neem van tevoren even contact op met de receptie: 030 2390100