Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (26 januari 2023)

Manuela Kalsky benoemd als bijzonder hoogleraar op de Karen Armstrong leerstoel

Dr. Manuela Kalsky begint op 1 februari als bijzonder hoogleraar op de Karen Armstrong Leerstoel voor Religie, Waarden en Maatschappelijke Transformaties. Deze nieuwe bijzondere leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek is ingesteld door Stichting Nieuw Wij en wordt bekostigd door Stichting Woudschoten. De leerstoel richt zich op zingeving en het bevorderen van de dialoog tussen mensen met verschillende levensbeschouwingen in de Nederlandse samenleving. De focus ligt daarbij op de vraag welke levensbeschouwelijke waarden een bijdrage kunnen leveren aan het ‘goede leven voor allen’ in een moderne samenleving, die zich kenmerkt door secularisatie, individualisering en technologisering. In haar werk is Manuela Kalsky al vele jaren bezig met de vraag hoe je verschillen in levensbeschouwelijk, etnisch en gender opzicht met elkaar kunt verbinden: “Ik wil van een ‘of-of’ naar een ‘en-en’ samenleving, waarin ruimte is voor verschillen.” Lees meer.

BEYOND: Europees onderzoek naar wetenschappelijke ethiek en integriteit


Ethiek en integriteit zijn essentiële dimensies van toponderzoek en cruciaal voor het vertrouwen van het publiek in de wetenschap. In het onderzoeksproject BEYOND werken partners uit 9 Europese landen samen om te onderzoeken wat nodig is om de naleving van de hoogste normen van ethiek en integriteit te bevorderen. Vanuit Nederland levert de Universiteit voor Humanistiek een bijdrage aan dit project, dat gefinancierd wordt met een Horizon subsidie van de Europese Commissie. Lees meer over het onderzoek.

ZonMW-subsidie voor promotieonderzoek naar veerkracht na verlies


Hoe ziet de alledaagse ervaring van veerkracht eruit bij mensen die een dierbare hebben verloren, mantelzorger zijn geworden of zelf te maken krijgen met ernstige gezondheidsproblemen? En hoe kun je kennis hierover inzetten bij de hulp aan deze mensen? Per 1 januari is een onderzoeksproject gestart dat gericht is op het voorkomen van opvolgende problemen na verlies-gerelateerde levensgebeurtenissen bij volwassenen en ouderen. Het onderzoek is mede gefinancierd door ZonMw. Lees meer over het onderzoek.

Kom naar de conferentie Brede vorming in het (v)mbo op 24 maart!

Ben je als docent, schoolleider, lerarenopleider of in een andere rol bezig met brede vorming? Of wil je dat juist nog meer gaan doen? Schrijf je dan nu in voor onze conferentie op 24 maart in de Metaal Katedraal. We hebben een uitgebreid programma samengesteld, waarin je elkaar kunt ontmoeten en inspireren! Programma en aanmelden.

Podcast Pluralistiek: Menno Hurenkamp over burgerschap en complotdenken


Is ook echt alle kritiek welkom in een democratische rechtstaat? Hoe stimuleer je kritisch denken onder burgers zonder dat het de samenleving ondermijnt? In de tweede aflevering van Trage Vragen gaan studenten Farach en Limor van Pluralistiek in gesprek met politicoloog, journalist en universitair docent, Menno Hurenkamp over burgerschap en complotdenken. Luister naar de podcast.

Hoe maken deelnemers aan dagbesteding de stap naar (beschut) werk?


De Universiteit voor Humanistiek start 1 maart met onderzoek naar de wensen, behoeften en kansen van deelnemers aan dagbesteding die de stap proberen te maken van dagbesteding naar (beschut) werk. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak als onderdeel van het Stap voor Stap programma. Het onderzoeksteam van de universiteit bestaat uit onderzoekers Sanne Wouters, Thomas Kampen, Melissa Sebrechts en hoogleraar Evelien Tonkens. Lees meer.

Actueel aanbod van de UvH Academie

De UvH Academie biedt verschillende manieren aan om je als professional en als persoon verder te ontwikkelen. Binnenkort starten de volgende leergangen en cursussen:

  • Winterschool Participatief Actieonderzoek: een diepgaande verkenning en ondersteuning bij het toepassen van participatief actieonderzoek als onderzoeksmethodiek en strategie voor verandering. Start: 30 januari 2023.
  • Masterclasses Waardigheid in publieke dienstverlening: voor beleidsmedewerkers, adviseurs en bestuurders in de publieke sector die recht willen doen aan de menselijke maat in dienstverlening. Start: 16 maart 2023.
  • Cursus Zingeving in het werk van de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH-ggz): tweedaagse cursus die dieper ingaat op de begeleiding bij existentiële ervaringen en levensvragen van patiënten. Start: 23 maart 2023.

Online informatieavond Celebrantenopleiding 7 februari


Onze behoefte om stil te staan bij belangrijke momenten in het leven blijft groot. Celebranten zorgen voor een professionele begeleiding van een viering of ritueel. Ben je nieuwsgierig naar de Celebrantenopleiding van de UvH Academie? De volgende online informatieavond is op dinsdag 7 februari. Er is gelegenheid om in gesprek te gaan met docenten Joanna Wojtkowiak en Emy Spekschoor. Meer informatie en aanmelden.

Proefcolleges bachelor Humanistiek en master Zorgethiek en Beleid


Heb je de Open Dag gevolgd en wil je je verder verdiepen? Om je verder te oriënteren op een studie aan de Universiteit voor Humanistiek kun je een proefcollege volgen. Je kunt dan ook vragen stellen aan onze studieadviseur en napraten met  studenten. 

HGV werkconferentie: De vrijplaats (9 februari)

Twee dansers (foto: Cottonbro Studio)

Donderdag 9 februari 2023 organiseert het Humanistisch Verbond in samenwerking met de UvH Academie een werkconferentie voor humanistisch geestelijk verzorgers in álle werkvelden. Het thema is: ruimte bieden, ruimte pakken. Over het spanningsveld van de vrijplaats, vanouds een veilige en vrije ruimte waar cliënten in vertrouwen een gesprek kunnen aangaan met een geestelijk verzorger. Gaby Jacobs, hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging, verzorgt de lezing 'De vrijplaats en haar vele gezichten'. Bekijk het programma.

In de media

  • Thomas Kampen was op 21 januari bij een uitzending van Argos radio over mensen die bijstand aanvroegen en onterecht werden aangemerkt als fraudeur. Het is een verkeerd uitgangspunt als je ervoor zorgt dat iedereen verdacht is tot het tegendeel bewezen is, aldus Kampen.
  • Anja Machielse komt aan het woord in een artikel van De Correspondent  over oorzaken van eenzaamheid. Een factor die ze noemt is dat we niet meer opgroeien in vanzelfsprekende sociale gemeenschappen. 
  • Naomi Ormskerk stelt in Trouw dat katholieke instituten zelf het gesprek moeten aangaan over de erkenning van  institutioneel misbruik. Aanleiding is het monument dat na jaren strijd voor erkenning is opgericht op het terrein van een voormalig klooster.
  • De tevredenheid over de democratie in Nederland is in tien jaar niet zo sterk gedaald, blijkt uit het nieuwste SCP-onderzoek Burgerperspectieven. Menno Hurenkamp en Evelien Tonkens reageerden hierop in respectievelijk De Volkskrant en Het Parool.