Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoe maken deelnemers aan dagbesteding de stap naar (beschut) werk?


25 januari 2023


De Universiteit voor Humanistiek start 1 maart met onderzoek naar de wensen, behoeften en kansen van deelnemers aan dagbesteding die de stap proberen te maken van dagbesteding naar (beschut) werk. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak als onderdeel van het Stap voor Stap programma.


Hoe maken deelnemers aan dagbesteding de stap naar (beschut) werk? In beleid en de praktijk ligt het accent vaak op economische factoren, zoals de hoogte van het salaris of het verlies van uitkering of toeslagen. Maar voor ‘volwaardige participatie’ zijn ook sociaal-culturele en politieke factoren van belang, zoals waardering, zeggenschap en steun vanuit de institutionele en sociale omgeving. 


Dit onderzoek kijkt naar de rol van al deze factoren. Ook wordt onderzocht hoe die factoren vanuit het verleden doorwerken naar het heden en het perspectief op de toekomst. De levensverhalen van deelnemers aan dagbesteding vormen daarbij het vertrekpunt. Mogelijk maakt opgroeien in armoede bijvoorbeeld uit voor hoeveel waarde iemand hecht aan de hoogte van het salaris in een toekomstige baan. Aandacht voor het levensverhaal stelt ons in staat om beter te begrijpen waarom deelnemers de stap naar (beschut) werk wel of niet (duurzaam) zetten. 


Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak als onderdeel van het Stap voor Stap programma. Het onderzoeksteam van de universiteit bestaat uit onderzoekers Sanne Wouters, Thomas Kampen, Melissa Sebrechts en hoogleraar Evelien Tonkens. 


Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl

De Universiteit voor Humanistiek start 1 maart met onderzoek naar de wensen, behoeften en kansen van deelnemers aan dagbesteding die de stap proberen te maken van dagbesteding naar (beschut) werk. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak als onderdeel van het Stap voor Stap programma.