Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (1 september 2021)

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe academische jaar. We wensen iedereen een mooi jaar toe!

Universiteit voor Humanistiek opent academisch jaar met Ingrid van Engelshoven en Mardjan Seighali (livestream)

Ingrid van Engelshoven, Mardjan Seighali
Maandag 6 september 2021 opent onze rector Joke van Saane het nieuwe academische jaar met twee bijzondere gasten: (demissionair) minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Mardjan Seighali, de nieuwe voorzitter van het Humanistisch Verbond. Beiden vertellen welke waarde er voor hen schuilt in kennis en wetenschap. De opening vindt plaats van 15:30 tot 17:00 uur in de Pieterskerk. U kunt zich aanmelden voor de livestream! Programma en aanmelden.

Oratie bijzonder hoogleraar Patrick Nullens op 17 september (livestream)

Vrijdag 17 september spreekt prof. dr. Patrick Nullens, bijzonder hoogleraar Leiderschapsethiek en menswaardige samenleving, zijn oratie uit met de titel:  Leiden met een hart dat ziet; De bijdrage van ethisch leiderschap aan een menswaardige samenleving. "Het leren kijken met ons hart is waar het in ethisch leiderschap om gaat. Dit 'zien vanuit het hart' is een unieke vorm van weten." Slechts een beperkt aantal mensen kan de oratie in de Pieterskerk bijwonen. U kunt zich aanmelden voor de livestream.

Factsheet 'Corona en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking' brengt overheidsbeleid in kaart


De leerstoelgroep Zorgethiek publiceerde het factsheet 'Corona en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking'. Het bevat een beknopt overzicht van zorgbeleid voorafgaand aan en tijdens de coronacrisis en de impact hiervan op mensen met een verstandelijke beperking in onze samenleving. Het factsheet beschrijft onder andere dat de gehandicaptenzorg pas relatief laat aandacht kreeg van de overheid. Lees meer.

HBO lerarenopleidingen en universiteiten sluiten levensbeschouwelijke educatieve alliantie


De Universiteit voor Humanistiek bundelt met vier universiteiten en drie christelijke hogescholen de krachten voor de aanpak van het lerarentekort en het flexibeler maken van lerarenopleidingen. Samen vormen zij de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA). De alliantiepartners gaan elkaars expertise en ervaring gebruiken voor een gezamenlijke, flexibele aanpak. Concreet betekent dit dat niet het aanbod, maar de student centraal staat. De alliantie krijgt ontwikkelbudget van de VH en de VSNU om deze samenwerking de komende jaren in te vullen. Lees verder.

Symposium Humanistisch Geestelijk Verzorgers op 23 september

plantje op betonnen muur
Donderdag 23 september 2021 vindt het jaarlijkse symposium voor humanistisch geestelijk verzorgers plaats. Het thema is Veerkracht. Het thema wordt uitgediept aan de hand van het boek Tot op de dag van Mardjan Seighali, voorzitter van het Humanistisch Verbond. Een van de sprekers is Gaby Jacobs, hoogleraar Humanistisch Geestelijke Verzorging. Zij zal ingaan op het begrip veerkracht, ook in relatie tot geestelijke verzorging. Meer informatie.

Onderzoek: de beste zorg voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hun gezin

Ouders of begeleiders die met kind wandelen
Prisma en de Universiteit voor Humanistiek doen onderzoek naar wat goede zorg is voor gezinnen met een kind met een ontwikkelingsachterstand. Hoe kun je samenwerken om die goede zorg te realiseren? Hoe is het voor een moeder, professional of gemeenteambtenaar om betrokken te zijn bij het nadenken over en het geven van deze zorg? Deze en andere vragen staan centraal in een leergemeenschap die onderzoekers Inge van Nistelrooij en Femmianne Bredewold begeleiden. Lees meer over het onderzoek.

Kom naar het Betweter Festival op 1 oktober

Betweter Festival
Het Betweter Festival is terug! Na meer dan een jaar binnen zitten is het op 1 oktober 2021 tijd om er weer op uit te gaan, onze zintuigen op scherp te zetten, en elkaar te ontmoeten. Tijdens deze vijfde editie onderzoeken we samen met wetenschappers en artiesten de wereld van morgen. De Universiteit voor Humanistiek organiseert tijdens dit festival een publiekscollege én een beleving over de vraag 'Wie is er bang voor afhankelijkheid?' Programma en aanmelden.

In de media

-Carlo Leget, Anne Goossensen en Els van Wijngaarden publiceerden het artikel Still ready to give up on life? in het wetenschappelijke tijdschrift Social Science and Medicine. Het is een vervolg op een eerdere studie naar de ervaringswereld van ouderen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwden.  Els van Wijngaarden vertelde ook over dit onderzoek in Trouw.

-De DOCS podcast Buitenstaanders verhaalt over de blik van outsiders. Journalist Mirjam van Biemen volgde drie mensen die als buitenstaanders mochten meekijken naar de zorg voor patiënten met een ernstige verstandelijke beperking. Het project rond de buitenstaanders in de zorg heet Wave en is mede ontwikkeld door UvH-onderzoeker Gustaaf Bos.