Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief (20 mei 2021)

UvH en partners beginnen Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging

Zingeving en Geestelijke verzorging
De Universiteit voor Humanistiek start samen met de Rijkuniversiteit Groningen, de Protestantse Theologische Universiteit en andere wetenschappelijke en maatschappelijke partners, een Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging. De werkplaats is gericht op het vergroten van de aandacht voor zingeving en het professionaliseren van geestelijke verzorging thuis. Het project wordt mede gefinancierd vanuit het ZonMw programma Zingeving en Geestelijke verzorging. Lees verder.

Geef je op voor de webinarserie: Crisisrituelen - Rituelen in crisis (start 8 juni)

Lockdown

In deze webinarserie gaan wij met wetenschappers, beleidsmakers en professionals in gesprek over de mogelijkheden en beperkingen van crisisrituelen en rituelen in crisis.  Zo kunnen we vanuit verschillende disciplines handvatten bieden voor het ontwikkelen van dit type rituelen. De serie komt tot stand in samenwerking met de PthU en Irilis, het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies.  De webinars vinden plaats op 8 juni, 22 juni en 6 juli. Lees verder.

Nieuw boek over verbindend humanisme van Hans Alma en Caroline Suransky

omslag boek Verwevenheid
Hoe kunnen wij zinvol en rechtvaardig participeren in een dynamische wereld waarin grote verschuivingen plaatsvinden waarover de mens maar zeer ten dele controle heeft? In het boek Verwevenheid - Essays over een Verbindend Humanisme onder redactie van Hans Alma (Vrije Universiteit) en Caroline Suransky (Universiteit voor Humanistiek) gaan auteurs in op deze vraag, aan de hand van de denker William Connolly.  Lees verder.

Hoe krijgen we les over het slavernijverleden? (Podcast Joandi Hartendorp)


Een luistertip, nu deze week de nieuwe tentoonstelling in het Rijksmuseum over het slavernijverleden dan toch echt is geopend: de podcast met promovendus Joandi Hartendorp. Zij vertelt over haar onderzoek naar de vraag: Hoe wordt het Nederlandse slavernijverleden op de middelbare school behandeld, welk beeld komt hieruit naar voren? Joandi ging eerder dit jaar in gesprek met onze masterstudenten Berend Corstens en Limor Reshef. "De geschiedenis van de slavernij en de afschaffing ervan is ook een geschiedenis van emancipatie. We kunnen ons beeld veel completer maken." Ga naar de podcast.

Hoe thuiszorgmedewerkers goede zorg kunnen bieden die aansluit bij zingeving van ouderen

Zorg voor ouderen
Thuiszorgmedewerkers komen in hun werk dagelijks in aanraking met zingevingsvragen van ouderen, maar weten niet altijd hoe ze hier op een goede manier mee om kunnen gaan. Susan Hupkens onderzocht hoe geestelijk verzorgers ingezet kunnen worden als coach om zorgmedewerkers sensitiever te maken voor dit type vragen. Op 29 april verdedigde zij haar proefschrift At home with meaning. Older persons’ meaning in life, good home nursing and nurse education. Lees verder.

Onderzoek UvH positief beoordeeld door visitatiecommissie

Promotieplechtigheid

Eind vorig jaar werden het onderzoek en de graduate school van de Universiteit voor Humanistiek geëvalueerd door een internationale visitatiecommissie.  De commissie was onder de indruk van de professionaliseringsslag die het onderzoek en de graduate school in de periode 2014 – 2019 hebben ondergaan. Het visitatierapport is nu beschikbaar op onze website. Lees verder.

Vacatures

Gebouw UvH
We hebben weer vacatures. Momenteel zoeken we een Concern controller en een Projectmanager Kenniswerkplaats Bekijk de vacatures.

In de media

  • Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp in NRC: 'De tegenmacht, dat ben je zelf'
  • Marieke van den Doel in AM LIVE over herdenken en humanisme, en de tentoonstelling Vrijdenkers waar de UvH partner in is, komend najaar in het Amsterdam Museum
  • Humanistisch geestelijk verzorger Erwin Kamp mocht dit jaar de overweging uitspreken tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. Hij sprak er over met het Humanistisch Verbond en in het AD.
  • UvH-masterstudent Joshua de Roos in nieuw bestuur LSVb

Personalia

Onderzoeker Thomas Kampen heeft van het Instituut Gak en het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam een fellowship gekregen om te werken aan zijn onderzoek naar de bijstand en de inclusieve arbeidsmarkt. 

Deze maand op Zorgethiek.nu

UvH-onderzoeker Els van Wijngaarden schreef een recensie van het nieuwe boek van Frits de Lange: "Ook in mijn eigen gesprekken en interviews met ouderen komt de paradox dat ‘iedereen graag heel oud wil worden, maar bijna niemand het wil zijn’ vaak voorbij. Goed oud worden blijkt lang niet altijd zo makkelijk. Hoogleraar en ethicus Frits de Lange – zelf op de drempel van zijn pensioen – gaat in zijn nieuwe boek op zoek naar een inspirerende, wenkend beeld." Hoe worden we samen goed oud? (Zorgethiek.nu).