Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuw boek over verbindend humanisme van Hans Alma en Caroline Suransky

boekomslag Verwevenheid - Essays over een Verbindend Humanisme

11 mei 2021


Hoe kunnen wij zinvol en rechtvaardig participeren in een dynamische wereld waarin grote verschuivingen plaatsvinden waarover de mens maar zeer ten dele controle heeft? In het boek Verwevenheid - Essays over een Verbindend Humanisme onder redactie van Hans Alma (Vrije Universiteit Amsterdam) en Caroline Suransky (Universiteit voor Humanistiek) gaan auteurs in op deze vraag, aan de hand van de denker William Connolly. Het is de eerste Nederlandstalige introductie tot zijn werk. 


In de Verenigde Staten is Connolly al geroemd als een van de invloedrijkste hedendaagse denkers, in de lijn van John Rawls, Jürgen Habermas en Michel Foucault. Zijn werk focust op democratisch pluralisme, kapitalisme, ongelijkheid, fascisme en het verband tussen kapitalisme en klimaatverandering. Dat Connolly ook voor Europa een interessante denker is, bewijzen de diverse bijdragen aan het boek Verwevenheid. In dit boek ligt de focus op de mens in relatie tot een veranderende wereld, op een ecologisch humanisme dat diversiteit en duurzaamheid naar voren schuift.


Verbindend humanisme staat voor een fundamentele doordenking hoe mensen met elkaar en met de wereld omgaan, vanuit het oogpunt van verbondenheid en wederzijdse afhankelijkheden. In dit boek ligt de focus op de mens in relatie tot een veranderende wereld. Daarbij wordt gekeken naar een verbindend humanisme dat ervan uitgaat dat mensen hun kwaliteiten zinvol kunnen inbrengen wanneer zij hun superioriteitsaanspraken opgeven en ruimte maken voor de ander.


Het boek bevat naast werk van Alma en Suransky ook bijdragen van Henk Manschot, Fernando Suárez Müller, Marc Van den Bossche, Yoni Van Den Eede, Nidesh Lawtoo en Femke Kaulingfreks. De uitgave maakt deel uit van de reeks Humanismen die als doel heeft om het denken over de hedendaagse condition humaine op een prikkelende manier te stimuleren.


Prof.dr. Hans Alma (1962) is hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en was eerder rector van de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek richt zich op de rol van verbeelding in zingeving en levensbeschouwing, en op de ontwikkeling van humanisme in relatie tot actuele samenlevingsvragen.


Dr. Caroline Suransky (1961) is universitair hoofddocent en opleidingscoördinator van de Graduate School aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Daarnaast is ze ‘research fellow’ van de Unit for Institutional Change and Social Justice aan de University of the Free State in Zuid-Afrika. In haar onderzoek en onderwijs richt zij zich op sociale verandering in een globaliserende wereld met speciale aandacht voor de rol van hoger onderwijs ten aanzien van dekolonialisering, (anti)racisme en de klimaatcrisis.

 

Verbindend Humanisme is uitgegeven bij VUBPress.

Meer (bestel)informatie: website Academic & Scientific Publishers.

Bij VUBPress verscheen het boek Verwevenheid - Essays over een Verbindend Humanisme onder redactie van Hans Alma (VU) en Caroline Suransky (UvH).