Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hulpmiddel voor verpleegkundigen en verzorgenden bij ingewikkeld dilemma


Verpleegkundigen en verzorgenden staan voor ingewikkelde keuzes nu er een tekort is aan beschermende middelen. Stoppen ze met zorg verlenen of accepteren ze het risico dat ze besmet raken? De beroepsvereniging V&VN maakte een hulpmiddel om hierover een beslissing te kunnen nemen. De beslisboom is gemaakt onder leiding van oud studente Ankana Spekkink en Hans van Dartel. Inge van Nistelrooij, docente Zorgethiek en als lid van de commissie Ethiek betrokken bij de totstandkoming, geeft een korte toelichting.

Verpleegkundigen en verzorgenden staan voor ingewikkelde keuzes nu er een tekort is aan beschermende middelen. Stoppen ze met zorg verlenen of accepteren ze het risico dat ze besmet raken? De beroepsvereniging V&VN maakte een hulpmiddel om hierover een beslissing te kunnen nemen. Inge van Nistelrooij, docente Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en lid van de bestuurscommissie Ethiek van de V&VN die het hulpmiddel ontwikkelde, geeft een toelichting.