Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hulpmiddel voor verpleegkundigen en verzorgenden bij ingewikkeld dilemma


8 april 2020


Verpleegkundigen en verzorgenden staan voor ingewikkelde keuzes nu er een tekort is aan beschermende middelen. Stoppen ze met zorg verlenen of accepteren ze het risico dat ze besmet raken? De beroepsvereniging V&VN maakte een hulpmiddel om hierover een beslissing te kunnen nemen. Inge van Nistelrooij, docente Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en lid van de bestuurscommissie Ethiek van de V&VN ontwikkelde, geeft een toelichting.


Inge van Nistelrooij: "De beroepsvereniging V&VN is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. De vereniging kreeg al meteen na de uitbraak van corona in Nederland veel signalen over het grote en aanhoudende gebrek aan beschermende middelen. Zij zag dat de aangesloten professionals daardoor in de knel kwamen. Zoals de vereniging zegt: hier voltrekt zich een drama, waarvoor de politiek en de samenleving te weinig oog hebben."


"Heel concreet en cruciaal in dit drama zijn ook de ethische vragen die om afweging vragen. Want wat gaat er voor? Wat weegt het zwaarste in ethische zin? De urgentie om zieken te verzorgen en niet in de steek te laten? Of de noodzaak om zelf geen bron van besmetting te zijn? En hoe ga je om met botsende concrete verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld voor patiënten en cliënten enerzijds, en voor andere betrokkenen - het eigen gezin, maar ook de eigen gezondheid - anderzijds? Wat we ook zien is dat mensen buiten hun competenties moeten werken: hoe ga je daar mee om?"


"De bestuurscommissie Ethiek onder leiding van Ankana Spekkink heeft deze handreiking samen met Hans van Dartel geschreven om de professionals in de verplegende en verzorgende beroepen te helpen bij deze vragen. Ze hebben de beslisboom samen met allerlei mensen ontworpen met gebruikmaking van richtlijnen, beroepscode, en ethische principes. Maar zeker ook met zorgethische inzichten. Ik noem begrippen als contextualiteit en relationaliteit, concrete verantwoordelijkheden binnen instituties, en de verantwoordelijkheden van organisaties, de samenleving en de overheid. We hopen dat verpleegkundigen en verzorgenden zich hiermee geholpen weten, en dat ze de beslisboom kunnen zien als een steun in de rug om niet alleen hun verantwoordelijkheden af te wegen maar ook ánderen op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. "


Bekijk het nieuwsbericht en de handreiking op de site van de beroepsvereniging V&VN.


Verpleegkundigen en verzorgenden staan voor ingewikkelde keuzes nu er een tekort is aan beschermende middelen. Stoppen ze met zorg verlenen of accepteren ze het risico dat ze besmet raken? De beroepsvereniging V&VN maakte een hulpmiddel om hierover een beslissing te kunnen nemen. Inge van Nistelrooij, docente Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en lid van de bestuurscommissie Ethiek van de V&VN die het hulpmiddel ontwikkelde, geeft een toelichting.