Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 16 april 2019

Onderzoeksrapport: De sterke en zwakke punten van burgerinitiatieven in zorg en welzijn


Hoe duurzaam zijn burgerinitiatieven in zorg en welzijn? Kunnen kwetsbare buurtgenoten op hen rekenen als de overheid zich terugtrekt, ook voor de langere termijn? Op welke manier verhoudt de participatieve democratie zich tot de representatieve democratie? De Universiteit voor Humanistiek presenteerde onlangs een onderzoek waarin deze vragen centraal stonden. U kunt het rapport downloaden: www.uvh.nl/duurzame-burgerinitiatieven

International conference Concerning Maternity (7th May)

We welcome you at this international conference on the 7th of May, where we will analyze and explore the lived experience of both pregnant and maternal subjectivity, as well as that of midwifery, in order to consider the question: What are pregnant and maternal subjectivities and how can maternity care attune to them adequately? With (inter)national speakers and specialists on midwifery and care. Sign up before the 1st of May! More information>

Informatie avond Celebrantenopleiding (9 mei)


Waarom we ook in de 21e eeuw rituelen nodig blijven hebben: de Britse celebrante Tiu de Haan legt het uit in haar Ted Talk. Celebranten zorgen voor een professionele begeleiding van een viering of ritueel. Zij gaan op zoek naar wat nodig is, wat ons verbindt, en wat past bij de persoonlijke overtuiging en achtergrond van de betrokkenen. Bent u nieuwsgierig naar de  Celebranten Opleiding van de Universiteit voor Humanistiek? Op donderdagavond 9 mei 2019 organiseren wij een informatieavond. Informatie en aanmelden via de site van de opleiding.

Werkconferentie: Praktijkverhalen over de waarde van humanistisch geestelijke verzorging (15 mei)


'Met de voeten in vruchtbare aarde' is de titel van de werkconferentie voor humanistisch geestelijke verzorgers op 15 mei 2019. In deze conferentie staan verhalen uit de praktijk(en) van de humanistisch geestelijke verzorging centraal. Kijk voor informatie en aanmelden op de site van het Humanistisch Verbond. Voor studenten is de deelname gratis!

Conference on social inclusion (17 mei)


How to envision social inclusion with regard to people with profound intellectual and/or multiple disabilities? The speakers on this conference that takes place on the 17th of May will discuss how we can think about social inclusion with regard to the marginalized group of people with profound intellectual and/or multiple disabilities and will help us to verbalize social inclusion to better think, talk and practice social inclusion in research and practices of good care for people with profound intellectual and/or multiple disabilities. More information>

Wil je voor de bachelor Humanistiek meedoen aan de Studiekeuzecheck? Meld je aan voor 1 mei!


Wil je je komend jaar aanmelden voor de bachelor Humanistiek? Doe dat dan vóór 1 mei. Dan kun je meedoen aan de Studiekeuzecheck. Lees meer>

Nieuw collegeaanbod voor ZeB-alumni


Na het succes van vorig jaar wordt ook dit voorjaar wordt het vak 'Zorgethisch analyseren' weer opengesteld voor alumni. Door middel van verschillende interactieve werkvormen wordt recent, actueel of toekomstig zorgethisch onderzoek onder de loep genomen, en gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Lees verder>

Joke van Saane ondertekent Verklaring van Amsterdam


Als introductie in de humanistische gemeenschap ondertekende prof.dr. Joke van Saane 25 april de Verklaring van Amsterdam, een internationaal document waarin de uitgangspunten van het humanisme zijn neergelegd. Ze deed dit in aanwezigheid van Boris van der Ham en Christa Compas, de voorzitter en directeur van het Humanistisch Verbond, en Lieteke van Vucht Tijssen, de voorzitter van de raad van toezicht van de Universiteit voor Humanistiek. Joke van Saane is onlangs benoemd als nieuwe rector van de universiteit. Lees meer>

Joke van Saane nieuwe rector magnificus van Universiteit voor Humanistiek

De raad van toezicht van de Universiteit voor Humanistiek heeft prof.dr. Joke van Saane benoemd tot rector magnificus. Zij volgt per 1 juli prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders op, die deze functie de afgelopen zeven jaar vervulde. Joke van Saane is op dit moment vice-decaan van de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Lees verder>

De fases die mensen doorlopen na een aanslag


Wat gebeurt er na een schietincident, zoals in maart 2019 in Utrecht? Geert Smid is psychiater en onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld' aan de Universiteit voor Humanistiek. In dit filmpje vertelt hij over de verschillende fases die mensen doorlopen na een aanslag.