Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuw collegeaanbod voor ZeB-alumni

Na het succes van vorig jaar wordt ook dit voorjaar wordt het vak Zorgethisch analyseren weer opengesteld voor alumni. Door middel van verschillende interactieve werkvormen wordt recent, actueel of toekomstig zorgethisch onderzoek onder de loep genomen, en gezamenlijk naar oplossingen gezocht.


Thematisch volgen we dit jaar de levensloop van de mens: de eerste twee colleges gaan over het begin van het leven, de middelste twee over jeugd en volwassenheid, de laatste over ouderdom en levenseinde. De colleges zijn steeds op maandag van 15.30-21.30 uur.


Het programma ziet er als volgt uit:

- 29 april: Wat maakt onderzoek tot zorgethisch onderzoek? (Merel Visse)

- 6 mei: Een zorgethische kijk op respectful maternity care (Inge van Nistelrooij)

- 13 mei: De duurzame waarde van zorgethisch onderzoek (Alistair Niemeijer)

- 20 mei: De belichaamde onderzoeker (Vivianne Baur)

- 27 mei: Voltooid leven (Els van Wijngaarden)

- 3 juni: Tijd van leven, tijd van sterven (Carlo Leget en Marieke Potma)


Geïnteresseerde alumni kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan de coördinator Carlo Leget (c.leget@uvh.nl) en tegelijkertijd € 200,00 over te maken op IBAN NL56INGB0003719932 ten name van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht onder vermelding van KD32001801.


Na betaling wordt het werkboek toegestuurd en krijgt men toegang tot de benodigde voorbereidende teksten. Er is een maximum van 20 studenten gesteld, en het is niet mogelijk alleen in te schrijven voor afzonderlijke colleges.  

Na het succes van vorig jaar wordt ook dit voorjaar wordt het vak Zorgethisch analyseren weer opengesteld voor alumni. Door middel van verschillende interactieve werkvormen wordt recent, actueel of toekomstig zorgethisch onderzoek onder de loep genomen, en gezamenlijk naar oplossingen gezocht.