Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoeksrapport: Democratische legitimatie en duurzaamheid van burgerinitiatieven in zorg en welzijn


Hoe duurzaam zijn burgerinitiatieven in zorg en welzijn? Kunnen kwetsbare burgers op hen rekenen als de overheid zich terugtrekt, ook voor de langere termijn? Op welke manier verhoudt de participatieve democratie zich tot de representatieve democratie? De Universiteit voor Humanistiek heeft een onderzoek uitgevoerd waarin deze vragen centraal stonden. Vrijdag 5 april 2019 werden de resultaten gepresenteerd. U kunt het rapport hieronder downloaden.

Duurzaamheid

In Nederland zijn er steeds meer burgers die zich inzetten voor de zorg en het welzijn in de eigen buurt of wijk. Dat past goed in het bestaande beleid, waarin steeds meer verwacht wordt van burgers. Als overheidstaken en -verantwoordelijkheden (tot op zekere hoogte) worden overgedragen aan burgerinitiatieven die vaak een meer informeel en spontaan karakter hebben, wat betekent dit dan voor de houdbaarheid van het beleid? Er is nog niet veel bekend over de duurzaamheid van initiatieven en welke factoren daarop van invloed zijn. 

Democratische legitimatie

Daarnaast dienen zich vragen aan over de verhouding tussen inwoners en de gemeente. Hoe verhoudt de participatieve democratie zich tot de representatieve democratie? Hoe krijgen interacties tussen gemeenten, burger- en burgerinitiatieven vorm in de veranderende gemeentelijke constellatie waarin burgerinitiatieven een grotere rol spelen? 


In samenwerking met het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en kenniscentrum Movisie heeft de UvH een jaar lang onderzoek gedaan naar deze twee thema’s in vijf gemeenten in de provincie Noord-Brabant: Landerd, Bernheze, Sint-Michielsgestel, Boxtel en Helmond. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de leerstoelgroep Burgerschap en humanisering van de Publieke Sector.


PDF-bestandDownload het rapport


PDF-bestandDownload de samenvatting

Nadere informatie

Maria van der Harst, onderzoeker,  m.vanderharst@uvh.nl


Lees meer over de achtergrond van het project en de onderzoekers

Lees een nieuwsbericht over het rapport

Hoe duurzaam zijn burgerinitiatieven in zorg en welzijn? Kunnen kwetsbare burgers op hen rekenen als de overheid zich terugtrekt, ook voor de langere termijn? Op welke manier verhoudt de participatieve democratie zich tot de representatieve democratie? De Universiteit voor Humanistiek heeft een onderzoek uitgevoerd waarin deze vragen centraal stonden. Vrijdag 5 april 2019 werd het gepresenteerd.