Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Update UvH naar aanleiding van protesten

Bij veel universiteiten in Nederland en daar buiten hebben protesten plaatsgevonden naar aanleiding van zorgen om de situatie in Gaza. Ook op de UvH hebben vreedzame protesten en dialogen plaatsgevonden; en is het College van Bestuur op diverse manieren benaderd met eisen. Een korte terugblik, en hoe gaan we verder?


Op 17 mei, 23 mei en 14 juni is het College van Bestuur in gesprek gegaan met studenten en medewerkers over de zorgen die er spelen en de rol en de positie van een universiteit. Op 17 mei is naar aanleiding van het eerste gesprek een open brief gestuurd naar medewerkers en studenten. Naar aanleiding van de gesprekken, berichten en de petitie Cut the ties is op 5 juni een tweede open brief gestuurd naar medewerkers en studenten waarin het CvB de gestelde vragen en eisen heeft beantwoord. De UvH heeft de brief van rectoren van universiteiten ondertekend, die op 8 juni in Trouw is verschenen.


Uitingen in het gebouw

Het College van Bestuur heeft ruimte willen geven aan het protest en heeft daarom de uitingen daarvan in het gebouw de afgelopen periode laten hangen en staan. Elk jaar wordt het gebouw in de zomerperiode extra schoongemaakt, onderhouden en worden prikborden opgeschoond. Ook de uitingen van het protest worden deze zomer verwijderd. De spiegels en vlaggen kunnen bij de receptie worden opgehaald.


Adviescommissie Samenwerkingen

Alle onderzoeksprojecten worden standaard inhoudelijk al getoetst door de Ethische Toetsingscommissie. Het CvB vindt de vraag om ook samenwerkingen op instellingsniveau te toetsen een belangrijke en terechte vraag. Er is daarom inmiddels een adviescommissie Samenwerkingen gestart met een vertegenwoordiging van wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en een student lid Opleidingscommissie. Deze commissie heeft als opdracht om criteria te formuleren om nieuwe en bestaande samenwerkingen te evalueren. De commissie is gevraagd om voor 15 juli een eerste concept gereed hebben. De criteria worden voor de implementatie afgestemd met de formele medezeggenschap.


Vervolg dialoog

Dialoog is de manier om elkaar te begrijpen, in elkaar te kunnen verplaatsen en van elkaar te kunnen leren. Het CvB wil graag de dialoog voortzetten vanuit de diverse perspectieven die onze universiteit rijk is, en waar we met elkaar betekenis kunnen geven aan vraagstukken van nu. Het CvB heeft daarom hoogleraar Democratie als mensenwerk Menno Hurenkamp gevraagd om na de zomer een bijeenkomst te organiseren voor studenten en medewerkers. Ook wordt er na de zomervakantie een bijeenkomst georganiseerd voor early career medewerkers over academische vrijheid en de rolverhoudingen met studenten. We zijn blij met de doorstart van de Studievereniging voor Humanistiek en zullen hen betrekken bij vervolgactiviteiten voor studenten.

Pagina delen