Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Open brief aan medewerkers en studenten van de UvH

Beste studenten, beste collega’s,

Bij veel universiteiten in Nederland en daar buiten vinden protesten plaats. Op de UvH was er afgelopen dinsdag en vandaag een protest, waarna het gesprek is gevoerd met het College van Bestuur. In de protesten en gesprekken gaat het over de grote zorg om de situatie in Gaza en wordt gevraagd aan universiteiten om zich uit te spreken. 


Laten we voorop stellen: de UvH keurt alle vormen van geweld af. We vinden het menselijk leed dat het geweld tussen Israël en Hamas heeft veroorzaakt afschuwelijk. Het is vreselijk om te zien hoeveel pijn en onrecht mensen elkaar aandoen. Onschuldige mensen zijn het slachtoffer. We leven mee met iedereen die hierdoor wordt geraakt. 


Uitgangspunt bij alles wat we doen is dat we streven naar een leer- en werkomgeving waarin meerdere standpunten de ruimte krijgen in onderzoek, onderwijs en in dialoog in de organisatie. 

In het gesprek dat vandaag volgde is de behoefte uitgesproken aan meer dialoog op initiatief van of met deelname van het college van bestuur, meer transparantie over keuzes en inzicht in de samenwerkingen van de UvH met Israëlische universiteiten. Ook is gesproken over de rol van meerstemmigheid in keuzes en gesprekken; en in hoeverre een universiteit zich politiek uitspreekt.


Wij willen iedereen bedanken voor de openheid tijdens het gesprek. We nemen deze signalen serieus. Onderstaand gaan we nog wat nader op een aantal dingen in. 


Protesteren mag op de UvH, volgens de protocollen van UNL: vreedzaam en respectvol, en binnen de grenzen van veiligheid voor iedereen, zoals dit afgelopen dinsdag en vandaag ook is gedaan. 


We willen blijven benadrukken dat we open staan voor gesprek, omdat dat de manier is om elkaar te begrijpen, in elkaar te kunnen verplaatsen en van elkaar te kunnen leren. We hebben daarom afgesproken dat we de komende tijd op een aantal momenten met elkaar in gesprek zullen gaan. 


Joke van Saane en Paul Logtens

College van Bestuur 

Wat is de positie en rol van de UvH?

De UvH is een normatieve universiteit. Dat betekent dat we in onderwijs en onderzoek oog hebben voor de normatieve en morele dimensie van menselijk gedrag. Dat betekent niet dat we allemaal dezelfde normen hebben over specifiek gedrag. Uitwisseling van gedachten en opvattingen kan dus tot schurende gesprekken leiden, maar we hoeven en kunnen het ongemakkelijke niet te vermijden. 


We zien het niet als de taak van een universiteit om zich politiek uit te spreken. We zien het als onze taak om zorg te dragen voor onderwijs en onderzoek en van daaruit te komen tot humanisering van de wereld. Dat betekent dat docenten in hun onderwijs de ruimte is en wordt geboden om ook situaties als in Gaza te behandelen, passend binnen de leerdoelen van een vak. Wetenschappers die vanuit hun expertise een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over dit thema zijn en worden daarin door ons gesteund. 


We hebben besloten om een PDF-bestandoverzicht  te maken van de samenwerkingen met Israëlische onderzoeksgroepen. We denken niet dat het beëindigen of bevriezen van alle onderzoekscontacten met een land een oplossing biedt. Juist de onderzoekssamenwerking die er is, stimuleert de dialoog en kritische reflectie. Daarbij hebben we in het gesprek van vandaag aangegeven dat we de huidige twee samenwerkingen met Israëlische universiteiten zullen evalueren vanuit meerstemmig perspectief.


Ook is gesproken over waarom de UvH zich wel heeft uitgesproken over Oekraïne. De UvH heeft geen algemeen statement afgegeven, maar is ingegaan op een verzoek van het ministerie van OCW om gevluchte Oekraïense studenten een studieplek te bieden. In die context hebben we onze afschuw uitgesproken over het geweld in Oekraïne. 


Wij vinden het ook belangrijk om te onderstrepen dat politieke overtuigingen of afkomst nooit reden zijn voor ontslag zolang het gedrag binnen de grenzen van de academie en onze humanistische waarden valt. 

Wat doet de UvH buiten het onderzoek en onderwijs?

Als UvH streven we ernaar om binnen de academische context ruimte te geven aan de zorgen die er zijn. Er heeft een aantal dialogen plaatsgevonden rond dit thema, ook zijn er activiteiten niet doorgegaan. Wij merken in het gesprek dat vandaag is gevoerd dat deze ruimte nog te weinig wordt ervaren en dat bij activiteiten die geen doorgang kregen op de UvH het onvoldoende duidelijk was wat daarvan de onderbouwing was. Dat betreuren wij. Het is voor studenten ook belangrijk dat bij een dialoog het CvB aanwezig is. Daar waar mogelijk geven we daar graag gehoor aan. 

Wat is de rol van het CvB?

Het College van Bestuur heeft de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor het welzijn van alle leden van de academische gemeenschap. Daarbij streven we ernaar om een veilige academische gemeenschap te vormen waarin we open het gesprek kunnen voeren met elkaar. Dat stelt ons soms voor dilemma’s waarin we verschillende belangen tegen elkaar moeten afwegen. We staan altijd open voor feedback.

Beste studenten, beste collega’s,

Bij veel universiteiten in Nederland en daar buiten vinden protesten plaats. Op de UvH was er afgelopen dinsdag en vandaag een protest, waarna het gesprek is gevoerd met het College van Bestuur. In de protesten en gesprekken gaat het over de grote zorg om de situatie in Gaza en wordt gevraagd aan universiteiten om zich uit te spreken.

Pagina delen