Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuwe rituelen in een veranderende samenleving

Op dinsdag 17 november organiseert de Universiteit voor Humanistiek een internationaal symposium over nieuwe rituelen in seculiere en pluralistische contexten. Rituelen komen in alle culturen voor en zijn belangrijke pijlers voor sociale, psychologische en levensbeschouwelijke betekenisprocessen. Terwijl traditionele rituelen grotendeels verdwijnen uit onze cultuur, zien wij tegelijkertijd nieuwe rituele praktijken ontstaan. Het herdenken van slachtoffers na rampen, demonstraties van protest of het vieren collectieve feestdagen zijn slechts enkele voorbeelden van de aanwezigheid van rituelen in onze huidige cultuur. Wat zijn de betekenissen van nieuwe rituelen? Hoe kunnen rituelen om een goede manier worden vormgegeven in een seculiere, interreligieuze context?

We hopen een internationaal publiek van wetenschappers, studenten, ritueel begeleiders en geestelijk begeleiders te mogen verwelkomen. Het symposium wordt georganiseerd als opmaat voor een celebranten opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek. Op deze website staat meer informatie over de opleiding.


Het eerste gedeelte van de dag zal het programma in het Nederlands zijn. Het middagprogramma wordt in het Engels verzorgd. U kunt zich voor één of beide programmaonderdelen aanmelden en tussendoor een lunch bestellen of zelf brood meenemen.


Wij kijken uit naar een stimulerende discussie en een inspirerende dag om ideeën uit te uitwisselen over de betekenis en functie van nieuwe rituelen in de huidige samenleving als markeringsmomenten voor persoonlijke groei en verwerking.


Ochtendprogramma. Rituele praktijken: celebrant als nieuw beroep (voertaal Nederlands) UITVERKOCHT! 

Wel kunt u zich nog aanmelden voor de opening van de tentoonstelling van Ida van der Lee om 17.30 uur. De opening is gratis, wel dient u zich aan te melden door een mail te sturen naar Robin KnibbePDF-bestandHier kunt u de uitnodiging van de expositie bekijken. 

09.30 uur Inloop met koffie en thee

10.00 uur Start symposium

10.20 uur Lezing door professor Peter Nissen

11.10 uur Lezing door kunstenaar Ida van der Lee

12.00 uur Discussie

12.30 uur Lunch


Program in the afternoon. Emerging rituals in a transitioning society (voertaal Engels)

13.30 Keynote lecture prof. Margaret Holloway

14.30 Presentation on ritual landscape by an international panel coordinators of celebrancy training programs from different countries in Europe

15.30 Coffee/tea

16.00 Panel discussion with Margaret Holloway

17.15 Closing of the day

17.30 Drinks and talks

17.45 Opening exhibition Ida van der Lee 


Deelnemersbijdragen:  
Ochtendprogramma: €15,- UITVERKOCHT! 

Lunch: €10,-

Middagprogramma: €25,-

Studenten krijgen 50% korting op het programma.

Opening expositie Ida van der Lee is vrij toegankelijk, wel dient u zich vooraf aan te melden door een mail te sturen naar Robin Knibbe. Zie PDF-bestandhier voor de uitnodiging 

U kunt zich hier aanmelden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Robin Knibbe


Sprekers:

Professor Margaret Holloway (Universiteit Hull, Engeland) zal de keynote speech verzorgen. Ze   doet onderzoek rond de thema’s dood, sterven en palliatieve zorg, en rouw. Daarnaast is zij gespecialiseerd in hedendaags spiritualiteit en nieuwe rituelen. Tevens is zij betrokken bij het trainen van uitvaartonderneming en humanistische celebranten.


Professor Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doet onderzoek naar de historische ontwikkelingen van verschillende vormen van religiebeleving. Hij is met name geïnteresseerd in actuele veranderingen in en de relatie tussen nieuwe en oude vormen van religiositeit in de westerse wereld.


Kunstenaar Ida van der Lee is gespecialiseerd in het ontwerpen van rituelen van maatschappelijk belang. Hierbij houdt ze zich met name bezig met herdenken en situaties van verandering en verlies. Ze is initiatiefnemer van het project Allerzielen Alom, dat dit jaar zijn 10e verjaardag viert. Ook geeft Ida trainingen en lezingen aan kunstenaars.


De ochtend wordt voorgezeten door Professor Anne Goossensen. Zij is hoogleraar Zorgethische aspecten van informele zorg aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar onderzoek gaat over kwaliteit van relaties in de palliatieve zorg en andere sectoren. Vanuit zorgethische theorieën onderzoekt ze waardoor mensen zich gezien, erkend en gesteund voelen. En hoe dat in evaluaties van zorg tastbaar gemaakt kan worden. Ze is intensief betrokken bij het de ontwikkeling van de celebranten opleiding.


De middag wordt voorgezeten door dr. Joanna Wojtkowiak, van de Universiteit voor Humanistiek, universitair docent Psychologie en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding. Ze is gespecialiseerd in culturele psychologie met focus op rituelen en verlieservaringen.