Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuwe instrumenten voor zingeving en levensvragen in de thuissituatie

Man en vrouw in gesprek

11 mei 2022


Aandacht voor zingeving en levensvragen vormt een belangrijk onderdeel van de palliatieve zorg. Geestelijk verzorgers zijn specialist in zingeving. Ze begeleiden patiënten en naasten in zorginstellingen en steeds vaker ook in de thuissituatie. Ook van zorgverleners wordt verwacht dat ze aandacht hebben voor zingeving. Er zijn nu nieuwe instrumenten beschikbaar die hierbij helpen.

PLOEG project

De nieuwe instrumenten over zingeving zijn ontwikkeld vanuit 3 deelprojecten van het Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG). Deze ontvangen financiering vanuit het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. De Universiteit voor Humanistiek  is met name betrokken bij deelproject 3, Integratie geestelijke verzorging eerste lijn vanuit drie multidisciplinaire praktijken. In dit project worden drie signalerings- en verwijzingstools ontwikkeld rondom zingeving, in samenwerking met multidisciplinaire teams in de eerstelijnszorg.

Instrumenten

In het PLOEG-onderzoeksproject zijn instrumenten ontwikkeld om zorg voor zingeving goed te organiseren in de thuissituatie. Speciaal voor geestelijk verzorgers zijn dit:

  • een werkboek om hun werk in de thuissituatie goed te organiseren
  • een gespreksmodel om de multidisciplinaire samenwerking te verbeteren in gesprek met andere professionals uit het zorg- en welzijnsdomein
  • beleidsadviezen voor het bevorderen van de integratie van geestelijke verzorging in de thuissituatie
  •  een interventie voor in de thuissituatie
Daarnaast zijn er instrumenten ontwikkeld voor andere zorgverleners. Alles is vrij toegankelijk op Palliaweb.

Symposium en conferentie

Op 20 juni 2022 organiseert de VGVZ een symposium over de resultaten van PLOEG. Op 30 september 2022 vindt de conferentie 'Zorg voor zingeving' plaats met workshops over de nieuwe instrumenten. Noteer de data vast!

Binnen het PLOEG-onderzoeksproject zijn instrumenten ontwikkeld om zorg voor zingeving goed te organiseren in de thuissituatie.