Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Adviescommissie Brenninkmeijer: betrek Nederlanders bij klimaatplannen met burgerforum


22 maart 2021


Het is belangrijk dat de samenleving betrokken is bij het bedenken en uitvoeren van klimaatbeleid. Een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer, en met onder anderen hoogleraar Evelien Tonkens van de Universiteit voor Humanistiek, deed hier onderzoek naar en schreef er een advies over.


Het kabinet had de onafhankelijke adviescommissie gevraagd te onderzoeken hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het klimaatbeleid. En welke rol burgerfora daarin kunnen spelen. Aanleiding hiervoor was een motie van Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA). Een burgerforum is een democratisch proces, waarbij een representatieve groep burgers beleid bedenkt of hierover adviseert. Verschillende landen gebruiken dit al.


Veel burgers willen betrokken zijn bij de besluitvorming over klimaatbeleid, signaleert de commissie. Maar de manier waarop burgers traditioneel mee kunnen praten, zoals tijdens een inspraakavond, is weinig bevredigend. Bewoners merken dan dat er al plannen gemaakt zijn, en de invloed die ze dan nog kunnen uitoefenen is vaak maar klein. Een burgerforum kan helpen. De commissie benadrukt wel dat vooraf duidelijk moet zijn wat er met de inbreng van de burgers wordt gedaan. “Een burgerforum mag niet vrijblijvend zijn.” Ook is het belangrijk dat er lokaal goed geluisterd wordt naar alle belangen en dat ook de grote, stillere middengroepen aan het woord komen, in plaats van alleen actievoerders. Een burgerforum kan de dialoog op gang brengen.


Het eindrapport Betrokken bij klimaat van de adviescommissie is op zondag 21 maart 2021 gepubliceerd. De adviescommissie was ingesteld door de ministerraad. Zij kozen voor ervaringsdeskundigen en wetenschappers met kennis van burgerparticipatie op het gebied van klimaat en energie. 

Leden van de adviescommissie

Alex Brenninkmeijer, voorzitter, voormalig nationaal ombudsman 

Jetske Bouma van het Planbureau voor de Leefomgeving

Eefje Cuppen van de Universiteit Leiden

Ferenc van Damme van de Provincie Overijssel

Frank Hendriks van Tilburg University

Kristel Lammers van het Nationaal Programma RES

Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging

Evelien Tonkens van de Universiteit voor Humanistiek

Wendelin Wielenga van de gemeente Súdwest-Fryslân


Download het rapport op de website van het ministerie.


Lees ook:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/21/stel-een-burgerforum-rond-klimaatbeleid-in-adviseert-de-commissie-brenninkmeijer-a4036649

https://nos.nl/artikel/2373547-advies-aan-kabinet-betrek-nederlanders-bij-klimaatplannen-met-burgerforum.html


Het is belangrijk dat de samenleving betrokken is bij het bedenken en uitvoeren van klimaatbeleid. Een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer, en met onder anderen hoogleraar Evelien Tonkens van de Universiteit voor Humanistiek, deed hier onderzoek naar en schreef er een advies over.