Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Thomas Kampen ontvangt prijs voor beste artikel

Thomas Kampen heeft samen met Jasmijn Slootjes (promovenda van prof. dr. Sawitri Saharso, nu werkzaam bij University of California, Berkeley) een prijs gewonnen voor het beste artikel van 2017 in het tijdschrift Voluntas. Vrijdag 13 juli nam hij de prijs in ontvangst op de ISTR conferentie in Amsterdam voor het artikel “Is My Volunteer Job Not Real Work? The Experiences of Migrant Women with Finding Employment Through Volunteer Work".

Thomas Kampen  is socioloog en als universitair docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij promoveerde in december 2014 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift getiteld 'Verplicht vrijwilligerswerk'. Onder zijn redactie verscheen in 2013 ‘De affectieve burger’. Momenteel doet hij onderzoek naar veranderingen in de verzorgingsstaat, in het bijzonder de decentralisaties van langdurige zorg, re-integratie en jeugdzorg.​

Jasmijn Slootjes was promovenda van prof. dr. Sawitri Saharso en is nu werkzaam bij University of California, Berkeley.

De International Society for Third-Sector Research (ISTR) bevordert de studie naar de samenleving, vrijwilligerswerk en de non-profitsector. ISTR brengt wetenschappers, onderzoekers en mensen uit de praktijk met diverse achtergronden en uit uiteenlopende disciplines uit meer dan tachtig landen bij elkaar.

Uitreiking

Slootjes, J., & Kampen, T. (2017). ‘Is My Volunteer Job Not Real Work?’The Experiences of Migrant Women with Finding Employment Through Volunteer Work. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 28(5), 1900-1921.