Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoe kan de lokale overheid vertrouwen van inwoners terugwinnen? Evelien Tonkens in Trouw


7 februari 2022


In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat Trouw het land in, en de krant trapt af met een analyse van het vertrouwen van inwoners in de lokale overheid. Dat vertrouwen is de afgelopen twee jaar gedaald, zo bleek uit een onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Hoe zit dat precies, en wat kan de overheid hieraan doen? Ze vroegen het onder anderen aan hoogleraar Evelien Tonkens van de Universiteit voor Humanistiek. 


Zo kan de lokale overheid beter naar haar inwoners luisteren. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector, vertelt Trouw over haar onderzoek naar burgerparticipatie. In de uitvoering van deze initiatieven gaat nog regelmatig iets mis, ook al zijn de intenties juist. Soms is dat omdat inwoners het moeilijk vinden om te accepteren dat de gemeente een andere afweging maakt, aldus Tonkens. Maar vaak ook omdat vooraf niet helder genoeg is wat de spelregels zullen zijn. “Als de overheid zegt: we gaan goed luisteren, dan moet wel duidelijk zijn hóe dat gaat gebeuren. Waar mogen mensen iets over zeggen? En wat staat al vast? Als dat niet duidelijk is dan worden er verwachtingen geschapen die vervolgens niet worden waargemaakt.”


Dat het vertrouwen in de overheid nu tanende is, komt volgens Tonkens mede ook door de decennialange nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Zo vertelt ze journaliste Judith Harmsen: “Uit onderzoek blijkt dat vaak veel meer wordt verwacht van mensen dan ze kunnen en willen waarmaken.” Het zou het vertrouwen in de lokale overheid ten goede komen, zo denkt ze, als de gemeenten inwoners meer bij de hand zou nemen bij het regelen van zaken als bijstand of huishoudelijke hulp en ondersteuning. Als de gemeente ‘wat beter voor mensen zou zorgen’, zoals Tonkens het uitdrukt in Trouw.


Lees het hele verhaal: ‘Hoe krijgt de gemeente het vertrouwen van de kiezer terug? De inwoner dienen moet belangrijker zijn dan partijpolitiek’ in Trouw.

Nieuwe Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

De leerstoelgroep van Evelien Tonkens neemt deel in de nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

Op de Masterdag van 26 maart verzorgt Evelien Tonkens een proefcollege. Nieuwsgierig naar de opleiding? Meld je aan! 

In aanloop naar de verkiezingen gaat Trouw het land in, en de krant trapt af met een analyse van het vertrouwen van inwoners in de lokale overheid. Dat vertrouwen is de afgelopen twee jaar gedaald, zo bleek uit een onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. Hoe zit dat precies, en wat kan de overheid hieraan doen? Ze vroegen het onder anderen aan hoogleraar Evelien Tonkens van de Universiteit voor Humanistiek.