Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

'Merged Methods', een nieuwe onderzoeksbenadering


22 december 2021


Samen met collega's uit Italië en Engeland heeft methodoloog Wander van der Vaart een boek gepubliceerd over Merged Methods: een nieuwe onderzoeksbenadering die voorbij gaat aan het klassieke onderscheid tussen 'kwalitatieve' en 'kwantitatieve' benaderingen. Ontdek het in de nieuwe publicatie die recent verschenen is bij SAGE.


Het boek heet voluit Merged Methods: A Rationale for Full Integration. Vier auteurs presenteren gezamenlijk 'Merged Methods' als een nieuwe onderzoeksbenadering die voorbij gaat aan 'Mixed Methods' en het klassieke onderscheid tussen 'kwalitatieve' en 'kwantitatieve' benaderingen.  De essentie van deze benadering is mede ingegeven door de ervaringen die Wander van der Vaart opdeed aan de Universiteit voor Humanistiek, als methodoloog met zowel kwantitatieve als kwalitatieve achtergrond. 


De kern van 'Merged Methods' betreft de focus op de interactie tussen interpretatieve (vaak "kwalitatieve") en structurele (vaak "kwantitatieve") facetten van een fenomeen, en pogingen om deze interactie theoretisch te duiden en in dataverzamelingsprocedures te 'vangen'. Daartoe worden designprincipes geformuleerd welke voortbouwen op 'mixed methods', maar een volledig geïntegreerde, holistische benadering faciliteren van genoemde interpretatieve en structurele facetten in empirisch onderzoek. Het boek bevat naast de uiteenzetting van deze nieuwe benadering, een aantal hoofdstukken waarin het 'merged methods' karakter van bestaande methoden wordt belicht.


Merged Methods, a rationale for full integration, door Giampietro Gobo, Nigel G. Fielding, Gevisa La Rocca, Wander van der Vaart. Het boek is uitgebracht bij SAGE, welke op methodologisch vlak internationaal toonaangevend is. 

Zie ook:  

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/merged-methods/book271252#description

https://www.amazon.com/Merged-Methods-Rationale-Full-Integration/dp/1529717736

Samen met collega's uit Italië en Engeland heeft methodoloog Wander van der Vaart een boek gepubliceerd over Merged Methods: een nieuwe onderzoeksbenadering die voorbij gaat aan het klassieke onderscheid tussen 'kwalitatieve' en 'kwantitatieve' benaderingen. Ontdek het in de nieuwe publicatie die recent verschenen is bij SAGE.