Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Over het belang van het begrip floreren in onderwijs, wereldwijd


7 december 2020


Met het initiatief Futures of Education wil UNESCO wereldwijd onderzoeken hoe we de toekomst van het onderwijs opnieuw vorm kunnen geven. Hoogleraar Educatie Doret de Ruyter is mede auteur van een onderzoeksbrief die een bijdrage levert aan een van de deelprojecten. De brief is beschikbaar en gaat over het belang van het begrip 'floreren' in het onderwijs.


"Kennis die ik met mijn onderzoek heb opgedaan, deel ik nu met een groot, niet academisch, publiek. Dit rapport gaat naar beleidsmakers en regeringen wereldwijd”, zo vertelt Doret de Ruyter. De research brief is geschreven voor het zogenaamde ISEEA-onderzoeksproject. De Ruyter en haar coauteurs beschrijven daarin wat menselijk floreren betekent en de relatie tussen onderwijs en floreren. Het is de basis van een wereldwijd assessment naar de kwaliteit van onderwijs in opdracht van het Mahatma Ghandi Instituut van Unesco. Het rapport wordt in de zomer van 2021 verwacht.


Samen met Lindsay Oades (University of Melbourne) en Yusef Waghid (Stellenbosch University) schreef De Ruyter ook het eerste hoofdstuk voor het rapport. “Daarin gaan we in op de centrale begrippen van het onderzoek. Unesco wilde het podium geven aan human flourishing. Goed onderwijs heeft tot doel om mensen te kunnen laten floreren. In het Nederlands wordt het begrip ‘floreren’ ook steeds gangbaarder. Het is een mooi begrip en iedereen heeft vrijwel direct een beeld bij wat het betekent om te bloeien en tot volle wasdom te komen.”

Samenwerken met hooggekwalificeerde wetenschappers

 “Het is heel inspirerend om met zo’n grote groep hooggekwalificeerde wetenschappers vanuit de hele wereld, te werken. Daar leer ik ook veel van.” Iedereen werkt vanuit verschillende perspectieven, disciplines en met andere culturele achtergronden aan het ISEEA-rapport, dat komende zomer verschijnt. “Dat doen we onbezoldigd.” Op basis van grootschalig onderzoek naar de stand van zaken, zullen in het rapport adviezen staan voor het onderwijs(beleid) wereldwijd. Het project hangt onder de vlag van het Mahatma Ghandi Institute, een subgroep van Unesco. Zij doen veel onderzoek naar de staat van onderwijs in de wereld.

Betere kansen voor kinderen

 “Ik hoop dat met mijn bijdrage aan het rapport de kansen voor kinderen om te kunnen floreren iets toenemen, alhoewel dat een grote opgave is in vele delen van de wereld en natuurlijk niet alleen afhankelijk is van goed onderwijs. Dit soort werkzaamheden sluiten aan bij de missie van de Universiteit voor Humanistiek. Unesco is een belangrijke organisatie die invloed kan hebben met het rapport en de lobby die daarna zal volgen.” De laatste keer dat een Unescorapport over onderwijs verscheen was in 1996: het Delorsrapport. “Dus het wordt hoog tijd voor een nieuw advies”, sluit De Ruyter af.


Download Research Brief


Prof.dr. Doret de Ruyter is hoogleraar educatie aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij publiceert regelmatig over flourishing  als doel van opvoeding en onderwijs.


Project:
https://www.uvh.nl/onderzoek/leerstoelgroepen/educatie/projecten/the-international-science-and-evidence-based-education-assessment


Met het initiatief Futures of Education wil UNESCO wereldwijd onderzoeken hoe we de toekomst van het onderwijs opnieuw vorm kunnen geven. Hoogleraar Educatie Doret de Ruyter is mede auteur van een onderzoeksbrief die een bijdrage levert aan een van de deelprojecten. De brief is beschikbaar en gaat over het belang van het begrip 'floreren' in het onderwijs.