Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Inge van Nistelrooij in de Volkskrant over geboortezorg: ‘Goed dat er meer oog komt voor de moeder'

Ing van Nistelrooij

6 december 2020


De ‘oerbevalling’ (thuis, zonder medische bemoeienis) geniet een groeiende populariteit, onder invloed van bekende ‘momfluencers’ op social media. In de Volkskrant geven enkele deskundigen hun mening over de voor- en nadelen, waaronder zorgethicus Inge van Nistelrooij.


Van Nistelrooij is met anderen eens dat de beeldvorming rondom bevallingen niet optimaal is. In films en series gaat bevallen altijd gepaard met angst en een passieve rol voor de moeder. “De arts komt binnen en roept ‘push’. Moeders worden vaak neergezet als emotioneel, hormonaal en onwetend. Dat past echt niet bij deze tijd.” De deskundigen en gynaecologen die in het Volkskrant-artikel aan het woord komen, benadrukken het belang van meer autonomie voor de vrouw. Op dit punt hebben ze raakvlakken met de momfluencers. Maar ze vinden het zorgelijk wanneer dit gaat omslaan naar wantrouwen in de geboortezorg.

Onderzoek naar respectvolle geboortezorg

Inge van Nistelrooij is verbonden als docent-onderzoeker aan de leerstoelgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek en daarnaast bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aan de UvH is ze betrokken bij promotie onderzoek naar Respectvolle geboortezorg van Rodante van der Waal, dat in september 2019 startte met financiering van ZonMW. In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe zorgethiek kan bijdragen aan respectvolle geboortezorg (‘respectful maternity care’) door verloskundigen. 

De ‘oerbevalling’ geniet een groeiende populariteit. Deskundigen geven hun mening, waaronder zorgethicus Inge van Nistelrooij.