Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Patrick Nullens over de weerstand tegen de 'ketenwet'

Patrick Nullens

1 april 2023


Bijzonder hoogleraar Patrick Nullens schreef met Frits van der Woude (VU Amsterdam) een opiniestuk in Het Financieele Dagblad over de weerstand bij kabinet en bedrijfsleven tegen de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen. Volgens de auteurs laat dit een fundamenteel gebrek aan vertrouwen in de rechterlijke macht zien.


Veel Nederlanders maken zich zorgen over kinderarbeid bij het kopen van nieuwe producten. Om misstanden te voorkomen is wetgeving nodig, die er onder meer voor moet zorgen dat het uitbannen van kinderarbeid in de toeleveringsketen voor ondernemingen geen vrijblijvende kwestie is. 


Toch is wat het kabinet betreft de nieuwe ‘ketenwet’ voorlopig van de baan. De weerstand van het bedrijfsleven was groot en de Raad van State keurde het wetsontwerp af. Nullens en Van der Woude concluderen dat meer vertrouwen in het beoordelingsvermogen van de rechterlijke macht waarschijnlijk voor een andere reactie op het wetsvoorstel had gezorgd.

Moreel kompas

Bij het ontwikkelen van richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen spelen zowel juridische als ethische perspectieven een rol. De auteurs vinden het zorgwekkend dat ethiek binnen veel ondernemingen een ondergeschikte tol speelt: “Met de ernstige bezwaren tegen een wet die tot doel heeft mens en milieu te beschermen tegen misstanden, staat vast dat een aanzienlijk deel van het bedrijfsleven dit morele kompas overboord heeft gezet.”


Patrick Nullens is bijzonder hoogleraar Ethisch leiderschap en menswaardige samenleving.


Lees het hele artikel op fd.nl (na registratie): Blokkade 'ketenwet' toont wantrouwen in rechter.

Bijzonder hoogleraar Patrick Nullens schreef met Frits van der Woude een opiniestuk in FD over de weerstand bij kabinet en bedrijfsleven tegen de Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen.