Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Menno Hurenkamp is nieuwe hoogleraar Democratie als mensenwerk


3 april 2023


“Democratie moet permanent heruitgevonden worden.”


Het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek heeft dr. Menno Hurenkamp benoemd tot hoogleraar Democratie als mensenwerk. De benoeming gaat in per 3 april 2023. De focus van de nieuwe leerstoel ligt op het stimuleren van impact van UvH-onderzoek en onderwijs op de samenleving.


Menno Hurenkamp over de nieuwe leerstoel: “Democratie als mensenwerk is de kortst mogelijke samenvatting van het oude verhaal over samenleven, dat we telkens opnieuw moeten vertellen. Namelijk dat democratie met grote afstand de beste maatschappijvorm is, maar wel telkens faalt. Democratie moet permanent heruitgevonden worden, het is mensenwerk in uitvoering. Ik kijk er naar uit om op dit maatschappelijk zeer relevante thema en op andere terreinen de maatschappelijke impact van de UvH te vergroten.”

Focus op impact in de samenleving

In zijn nieuwe functie zal Menno naast het geven van onderwijs en het doen van onderzoek een bijdrage leveren aan het versterken van het maatschappelijk profiel van de UvH. Menno gaat een eigen programma opzetten en bestaande programma’s van de UvH versterken en bijeenbrengen om de impact op de samenleving te bevorderen. “De Universiteit voor Humanistiek wil bijdragen aan een humane en zinvolle samenleving. Deze leerstoel past daar uitstekend bij en zal de wisselwerking van de universiteit met de samenleving versterken”, aldus prof. dr. Joke van Saane, rector van de Universiteit voor Humanistiek: “Bijzonder is dat dit de eerste leerstoel is waarin bewust meer ruimte wordt gecreëerd voor impact op de maatschappij ten opzichte van onderwijs en onderzoek. Dit past bij een maatschappelijk betrokken UvH en sluit aan op de ambities van het landelijke programma Erkennen en Waarderen.”

Over Menno Hurenkamp

Prof.dr. Menno Hurenkamp is politicoloog en sinds 2018 aan de Universiteit voor Humanistiek verbonden, waar hij ook opleidingscoördinator was van de nieuwe masteropleiding Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. Eerder doceerde hij onder meer politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, was hij hoofdredacteur van het maandblad Socialisme en Democratie, interim-directeur van de Wiardi Beckman Stichting, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en columnist van de Groene Amsterdammer. Menno schreef en redigeerde meer dan twintig boeken over maatschappij, democratie en politiek.

Het College van Bestuur van de Universiteit voor Humanistiek heeft dr. Menno Hurenkamp benoemd tot hoogleraar Democratie als mensenwerk. De benoeming gaat in per 3 april 2023. De focus van de nieuwe leerstoel ligt op het stimuleren van impact van UvH onderzoek en onderwijs op de samenleving.