Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Publicatie over betekenisvol contact in vrijwilligerswerk

Illustratie van boekje Wie ben ik als ik net langer ben wie ik was hier


6 april 2022


Vrijwilligerswerk is meer dan aansluiten bij behoeften of kwaliteiten van hulpvragers en vrijwilligers. Met het boekje ‘Wie ben ik als ik niet langer ben wie ik was?’ vragen onderzoekers Laurine Blonk, Femmianne Bredewold en Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek daar aandacht voor. Relaties in vrijwilligerswerk kunnen andere kanten van onszelf naar voren halen en helpen om nieuwe eigenschappen ontwikkelen.


De auteurs schetsen vijf portretten van zelfstandig wonende ouderen. Deze laten zien dat de unieke waarde van vrijwilligerswerk ook ligt in wie we kunnen zijn en worden door de relaties die ontstaan. Je voelt je gekend en gezien, je vindt steun, verbinding, gezelschap of inspiratie. Dit geldt zowel voor hulpvragers als voor vrijwilligers en kan gaan over een een-op-een contact, maar ook over contact in een groter sociaal verband. 


Door het gesprek hierover op gang te brengen, kunnen we iets leren over betekenisvol contact, over de rol die vrijwilligerscoördinatoren hierin spelen, over de eigen waarde van vrijwilligerswerk, en over de bijdrage van vrijwilligers aan de kwaliteit van leven bij het ouder worden. Het boekje richt zich op iedereen die betrokken is bij vrijwilligerswerk met, door en voor (zelfstandig wonende) ouderen. 


De publicatie is gebaseerd op het lopende promotieonderzoek van Laurine Blonk naar betekenisvol contact in het vrijwilligerswerk met ouderen.


Lees meer en download het boekje via de website Platform Vrijwillige Inzet.

Met het boekje ‘Wie ben ik als ik niet langer ben wie ik was?’ vragen Laurine Blonk, Femmianne Bredewold en Anja Machielse aandacht voor de unieke waarde van vrijwilligerswerk.