Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Nieuwe website over bildung in het vmbo

screenshot website Bildung in het vmbo

11 april 2021


Hoe integreer je bildung in het vmbo? De Universiteit voor Humanistiek voert momenteel een ontwikkel- en onderzoeksproject uit naar bildung in het vmbo samen met vier hogescholen (Fontys Hogescholen, HAN, Windesheim en HU). De opbrengsten van dit project verschijnen op de net gelanceerde website bildungvmbo.nl


Bildung kun je in het kort omschrijven als “begeleide zelfvorming”, zoals oud hoogleraar Joep Dohmen het ooit samenvatte. Onder begeleiding ontdekken leerlingen wat ze richtinggevend en van waarde vinden in hun leven, en komen ze er achter wat ze daarmee gaan doen in hun toekomstige werk en in de samenleving. De afgelopen jaren was er veel aandacht voor bildung in het hoger onderwijs, maar nog niet voor het vmbo. En dat terwijl meer dan de helft van onze leerlingen naar het vmbo gaan, en juist op het vmbo de pedagogische relatie tussen leerkrachten en leerlingen een grote rol speelt. 

Leergemeenschappen

Het project 'Voorbeeldige vorming in het vmbo' is een ontwikkel- en onderzoeksproject dat vmbo-leraren stimuleert om van hun school een plek te maken waar leerlingen bildung kunnen ervaren. In professionele leergemeenschappen ontwerpen 30 vmbo-docenten van 16 middelbare scholen manieren van werken om hun voorbeeldfunctie te versterken. Zij proberen deze methoden ook uit in hun lessen. Met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt in kaart gebracht in hoeverre de idealen van vmbo-leraren rond bildung overeenkomen met hun lesplannen, hun gedrag in de klas en de waarnemingen daarvan door leerlingen. Projectleider is dr. Wouter Sanderse.

Projectwebsite

De projectwebsite is vooral interessant voor docenten in het voortgezet onderwijs en voor lerarenopleiders. Zij vinden er lesmaterialen die tijdens het project zijn ontwikkeld waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Ook zijn er verdiepende artikelen te vinden over onder andere de betekenis van bildung en de relevantie ervan voor het vmbo. Op de site vindt u ook een overzicht van relevante  evenementen, zoals workshops en conferenties, net als nieuwtjes over bildung in het vmbo.  


Ga naar bildungvmbo.nl

Hoe integreer je bildung in het vmbo? De resultaten van dit project worden op een nieuwe website aangeboden. Vooral ook interessant voor docenten in het voortgezet onderwijs en lerarenopleiders.