Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Roeping, loyaliteit en gezag: de publieke sector na het neoliberalisme

22 april 2016

Zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid als verhandelbare producten. De burger als consument, de professional als producent, af te rekenen met meetbare targets. Deze neoliberale noties hebben hun langste tijd gehad. Ze vormen een aanslag op bezieling, vertrouwen en burgerschap in de publieke sector. Maar hoe moet het verder? Vrijdagmiddag 29 april gaat prof.dr. Evelien Tonkens hier verder op in tijdens haar oratie in de Pieterskerk in Utrecht. Tonkens is hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek.


Titel van de oratie is Roeping, loyaliteit en gezag: de publieke sector na het neoliberalisme. Evelien Tonkens bespreekt in haar oratie drie wegen voorwaarts, aan de hand van drie veronachtzaamde waarden: roeping, loyaliteit en gezag. Roeping om te weten waar het allemaal voor nodig is. Loyaliteit om betekenisvolle gemeenschappen te vormen die verschil niet uitvlakken maar uithouden en soms overbruggen. Gezag om autoritaire  verantwoordingssystemen te vervangen door afrondbare democratische interactie. Een moderne invulling van deze klassieke waarden draagt bij aan versterking van een democratische cultuur in de publieke sector.

PDF-bestandKlik hier voor de pdf van de oratie Roeping, gezag en loyaliteit van prof.dr. Evelien Tonkens


Zaterdag 30 april verscheen het opiniestuk Gezag ondergaan is ook een kunst in Trouw, dat deels gebaseerd is op de oratie.

Evelien Tonkens (1961) is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht sinds mei 2014. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum, en van de Raad van Toezicht van Mondriaan GGZ, en redacteur van Socialisme en Democratie. Tussen 2005 en 2014 was zij bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam.

Ze is een veelgevraagd adviseur voor nationale en lokale overheden en andere organisaties, onder meer als voorzitter van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van de tweede evaluatie van Wmo van het SCP iov. het ministerie van VWS (2012-2014) en als lid van de adviescommissie Kennisinfrastructuur van de Wmo van de Raad voor Gezondheidszorgonderzoek (2013-2014) iov. de Gezondheidsraad.

Tonkens studeerde ‘politieke en sociaal-culturele wetenschappen’ aan de Universiteit van Amsterdam en werkte aan de universiteiten van Nijmegen en Groningen en diverse onderzoeksinstituten. Tussen 2002 en 2005 was ze woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Emancipatie voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Aansluitend was ze zeven jaar vaste columnist van de Volkskrant. Tussen 2007 en 2011 was ze toezichthouder bij GGZ-centraal.

De bijeenkomst is openbaar en vrij toegankelijk. Dezelfde middag wordt ook een oratie gehouden door Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk namens de Marie Kamphuis Stichting.

De plechtigheid begint om 14.45 uur precies in de Pieterskerk, Pieterskerkhof 5 te Utrecht (dus niet in de Aula van de Universiteit Utrecht)

Programma
14.45 Opening door rector prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
15.00 HELPEN ALS AMBACHT, oratie Margo Trappenburg
15.45 Muzikaal intermezzo door Klezmertrio Mokum Klatsj
16.00 ROEPING, LOYALITEIT EN GEZAG, oratie Evelien Tonkens
16.45 Receptie in de (aanpalende) Universiteit voor Humanistiek.

Zie ook Agenda.

Zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid als verhandelbare producten. De burger als consument, de professional als producent, af te rekenen met meetbare targets. Deze neoliberale noties hebben hun langste tijd gehad. Ze vormen een aanslag op bezieling, vertrouwen en burgerschap in de publieke sector. Maar hoe moet het verder? Vrijdagmiddag 29 april gaat prof.dr. Evelien Tonkens hier verder op in tijdens haar oratie in de Pieterskerk in Utrecht. Tonkens is hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek.