Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

De opkomst van het Ikea-principe in de hulpverlening

18 april 2016

Vrijdagmiddag 29 april houdt prof.dr. Margo Trappenburg haar oratie met als titel Helpen als ambacht. Over arbeidsdeling in de participatiemaatschappij. Trappenburg is sinds 1 oktober 2014 bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek namens de Marie Kamphuis Stichting.

De omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij heeft gevolgen voor de verdeling van arbeid. Veel werk dat in de verzorgingsstaat werd gedaan door betaalde krachten (thuiszorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, sociale hulpverleners) moet in de participatiesamenleving op onbetaalde basis worden verricht door familie, vrienden en buren en door werklozen als tegenprestatie voor een uitkering. Margo Trappenburg duidt dit aan als de opkomst van het Ikea-principe in de hulpverlening. Haar oratie gaat over de vraag of hulpverlening volgens het Ikea principe een goed idee is en zo nee, of het mogelijk is om daar iets tegen te doen.

PDF-bestandKlik hier voor de pdf van de oratie 'De opkomst van het Ikea-principe in de hulpverlening', prof.dr. Margo Trappenburg.


Zaterdag 30 april verscheen het opiniestuk Zeg eens nee tegen al dat participeren in NRC Handelsblad, dat deels gebaseerd is op de oratie.

Prof.dr. Margo Trappenburg is sinds 1 oktober 2014 bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek namens de Marie Kamphuis Stichting. Ze studeerde politieke wetenschappen aan de universiteit Leiden en promoveerde in 1993 op een onderzoek naar medisch-ethische discussies in Nederland. Zij is sinds 2000 als hoofddocent werkzaam bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de UU. Ze deed onderzoek naar de positie van patiënten en patiëntenorganisaties in de gezondheidszorg, naar de veranderende beroepsethiek van artsen en andere professionals in de zorg, naar veranderingen in de verzorgingsstaat en naar ethische vraagstukken in de zorg.


Trappenburg was eerder bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de Universiteit van Amsterdam. Haar huidige onderzoek gaat over de invloed van ontwikkelingen in de verzorgingsstaat (de overgang naar participatiemaatschappij) op verschillende beroepsgroepen in verschillende delen van de maatschappij.


De bijeenkomst is openbaar en vrij toegankelijk. Dezelfde middag wordt ook een oratie gehouden door Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek.


De plechtigheid begint om 14.45 uur precies in de Pieterskerk, Pieterskerkhof 5 te Utrecht (dus niet in de Aula van de Universiteit Utrecht)

Programma
14.45 Opening door rector prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
15.00 HELPEN ALS AMBACHT, oratie Margo Trappenburg
15.45 Muzikaal intermezzo door Klezmertrio Mokum Klatsj
16.00 ROEPING, LOYALITEIT EN GEZAG, oratie Evelien Tonkens
16.45 Receptie in de (aanpalende) Universiteit voor Humanistiek.


Zie ook de Agenda.

De omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij heeft gevolgen voor de verdeling van arbeid. Veel werk dat in de verzorgingsstaat werd gedaan door betaalde krachten (thuiszorgmedewerkers, activiteitenbegeleiders, sociale hulpverleners) moet in de participatiesamenleving op onbetaalde basis worden verricht door familie, vrienden en buren en door werklozen als tegenprestatie voor een uitkering. Bijzonder hoogleraar Margo Trappenburg van de Universiteit voor Humanistiek duidt dit aan als de opkomst van het Ikea principe in de hulpverlening. Vrijdagmiddag 29 april geeft zij haar inaugurele rede over de vraag of hulpverlening volgens het Ikea principe een goed idee is en zo nee, of het mogelijk is om daar iets tegen te doen.