Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Voorjaarsymposium: Wat niet weg is is gezien

Religie en levensbeschouwing in publieke instellingen 


Op woensdag 7 juni 2017 organiseren Religie & Samenleving en de Commissie Wetenschap van de Vereniging voor Geestelijk VerZorgers - in samenwerking met Tilburg School of Catholic Theology en de Universiteit voor Humanistiek - een symposium over impliciete levensbeschouwing en religie in publieke instellingen en de gevolgen hiervan voor de geestelijke verzorging. 


Van oudsher zijn in verschillende publieke instellingen geestelijk verzorgers te vinden. Vanuit hun levensbeschouwelijke achtergrond richten zij zich op morele kwesties en zingeving. Hoewel de belangstelling voor ethiek en zingeving de laatste tijd alleen maar toe lijkt te nemen, geldt datzelfde niet direct voor geestelijke verzorging. Nu de expliciete aanwezigheid van religie en levensbeschouwing in publieke instellingen afneemt worden geestelijk verzorgers minder vanzelfsprekend als de aangewezen experts op het gebied van zingeving en morele kwesties gezien.

In dit symposium staat de niet direct zichtbare, impliciete aanwezigheid van religie en levensbeschouwing in publieke instellingen centraal. Uit beleid van een instelling (bijv. rondom morele kwesties of geestelijke verzorging) of architectuur (bijv. de plek van het stiltecentrum in het gebouw) kan een visie op (de betekenis van) levensbeschouwing spreken. Wat betekent deze impliciete aanwezigheid van levensbeschouwing in instellingen voor geestelijk verzorgers? Hoe kunnen zij hierop inspelen en zich laten zien als specialisten op het gebied van zingeving en morele kwesties?

Programma 

In het ochtendgedeelte van het symposium zullen prof. dr. Evelien Tonkens, prof. dr. Carlo Leget en dr. Kees de Groot op deze vragen ingaan. In het middaggedeelte worden enkele thema's belicht die uitnodigen tot vernieuwende perspectieven op geestelijke verzorging: interlevensbeschouwelijkheid in geestelijke verzorging, moral injury in verschillende contexten, ruimte, lichamelijkheid en levensbeschouwing, en de rol van tragiek en vergankelijkheid in geestelijke verzorging.


Voor meer informatie over het symposium en de kaartverkoop kunt u deze website bezoeken. Contactpersoon Carmen Schuhmann & Sjaak Körver
Locatie Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht.
Website uvh.paydro.com/wat-niet-weg-is-is-gezien
Datum 7-6-2017
Openingstijden 09.30 uur ontvangst met koffie en thee
10.00 uur start symposium
16.30 uur einde symposium
16.30 uur borrel
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met de receptie, 030 2390100
Toegangsprijzen €15,-
Met tijdschrift €25,-