Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Tweedaagse cursus Zingeving in het werk van de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ

Deze tweedaagse cursus op 25 maart en 8 april van ons Kenniscentrum is speciaal ontwikkeld voor praktijkondersteuners GGZ en gaat in op de begeleiding bij existentiële ervaringen en levensvragen. Er is aandacht voor het ontdekken, beluisteren en ingaan op de soms bedekte behoefte aan zingeving bij jouw patiënt. Daarnaast wordt er ingegaan op jouw persoonlijke behoefte aan inspiratie en zingeving in jouw werk.

De cursus is ontwikkeld door praktijkondersteuners GGZ en geestelijke verzorgers in een onderzoeksproject van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. In dit project onder leiding van prof. dr. Gaby Jacobs, is intensief gewerkt aan het delen van werkervaring, professie en kennis in het verkennen van zingevingsthema’s voor het werken in de huisartsenpraktijk.


Meer informatie vind je op de website van het Kenniscentrum.Contactpersoon Gaby Jacobs
Locatie UvH
Datum 8-4-2022
Openingstijden Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u van tevoren even contact op met de receptie (030 2390100).