Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium Voltooid Leven

HET SYMPOSIUM IS UITVERKOCHT 


Op dinsdag 22 november organiseren de Universiteit voor Humanistiek en de leerstoelgroep Zorgethiek een symposium over voltooid leven in de Geertekerk, te Utrecht.


Er is volop maatschappelijk debat over de vraag of ouderen die hun leven ‘voltooid’ vinden recht hebben op hulp bij actieve levensbeëindiging. Om verantwoorde politiek-beleidsmatige keuzes te maken is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de aard van deze stervenswens: Wat bedoelen ouderen eigenlijk als zij aangeven dat zij hun leven als ‘voltooid’ beschouwen? Wat zijn onderliggende motivaties en ervaringen die tot deze stervenswens leiden?


Els van Wijngaarden heeft in de afgelopen jaren promotieonderzoek verricht naar de ervaringswereld van ouderen met een voltooid leven. Deze middag presenteert zij haar uitkomsten met het boek Voltooid leven: over leven en willen sterven. Rondom deze boekpresentatie is een publiekssymposium georganiseerd. Diverse sprekers zullen hun gedachten over voltooid leven delen en op de uitkomsten van het onderzoek reageren. Tevens is er veel tijd ingeruimd voor gedachtewisseling met de deelnemers uit de zaal. 

Met deze middag hopen wij een open en genuanceerde discussie over het voltooid leven te bewerkstelligen. 


Klik hier voor meer informatie. 


Het symposium is UITVERKOCHT. U kunt zich hier aanmelden voor de reservelijst, dan ontvangt u van ons een bericht zodra er kaarten beschikbaar zijn. Contactpersoon Corine Westerink
Locatie Geertekerk, Utrecht
Website www.uvh.nl/symposiumvoltooidleven
Datum 22-11-2016
Openingstijden 13.15 Inloop met koffie en thee
13.45 Aanvang
17.00 Afsluiting
Na afloop is er een borrel in de Geertekerk
Toegankelijkheid mensen met een beperking Neemt u even contact op met Corine Westerink.
Toegangsprijzen €40,-
Toegangsprijs is inclusief een exemplaar Voltooid Leven (ter waarde van €19,99).