Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Symposium Voltooid Leven

Over leven en willen sterven 


HET SYMPOSIUM IS UITVERKOCHT 


Op dinsdag 22 november organiseren de Universiteit voor Humanistiek en de leerstoelgroep Zorgethiek een symposium over voltooid leven in de Geertekerk, te Utrecht.


Er is volop maatschappelijk debat over de vraag of ouderen die hun leven ‘voltooid’ vinden recht hebben op hulp bij actieve levensbeëindiging. Om verantwoorde politiek-beleidsmatige keuzes te maken is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de aard van deze stervenswens: Wat bedoelen ouderen eigenlijk als zij aangeven dat zij hun leven als ‘voltooid’ beschouwen? Wat zijn onderliggende motivaties en ervaringen die tot deze stervenswens leiden?
Els van Wijngaarden heeft in de afgelopen jaren promotieonderzoek verricht naar de ervaringswereld van ouderen met een voltooid leven. Deze middag presenteert zij haar uitkomsten met het boek Voltooid leven: over leven en willen sterven. Rondom deze boekpresentatie is een publiekssymposium georganiseerd. Diverse sprekers zullen hun gedachten over voltooid leven delen en op de uitkomsten van het onderzoek reageren, waaronder Edith Schippers, Hedy d' Ancona, Vonne van der Meer en Frits de Lange. Tevens is er veel tijd ingeruimd voor gedachtewisseling met de deelnemers uit de zaal. 

Met deze middag hopen wij een open en genuanceerde discussie over het voltooid leven te bewerkstelligen. 

Het symposium is UITVERKOCHT, u kunt zich hier aanmelden voor de reservelijst. Indien er nog kaarten beschikbaar komen, dan ontvangt u van ons een bericht. PROGRAMMA


Welkom door prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders, rector Universiteit voor Humanistiek 

Introductie thema door Els van Wijngaarden

  • Overhandiging eerste exemplaar Voltooid leven: over leven en willen sterven aan Minister Schippers 

Opening symposium door Minister Edith Schippers

  • Gesprek met sprekers en zaal door Cees Grimbergen 

Wat is een voltooid leven?

Wat is een humaan sociaal-maatschappelijk antwoord?

Afsluiting


Klik hier voor een overzicht van de sprekers.PRAKTISCHE INFORMATIE


Datum

Dinsdag 22 november 2016 


Tijd

Inloop met koffie en thee 13.15 - 13.45 uur

Aanvang 13.45 uur

Afsluiting 17.00 uur

Na de afsluiting vindt er een borrel plaats in de Geertekerk.

Tickets

De toegangsprijs is €40,- Bij een ticket krijgt u een exemplaar van het boek Voltooid leven: over leven en willen sterven (ter waarde van €19,99) cadeau. 
Klik hier om uw ticket(s) te bestellen. 

Locatie
Geertekerk, te Utrecht. Klik hier voor een routebeschrijving.

Vragen
Voor vragen over het symposium kunt u contact opnemen met Corine Westerink

Dit publiekssymposium wordt mede mogelijk gemaakt door: