Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Vicky Hölsgens (online)


Op 12 november verdedigt Vicky Hölsgens haar proefschrift Gebroken verhalen aan de keukentafel, over zingeving in de Nederlandse verzorgingsstaat.


Lees het nieuwsbericht 'Ruimte voor zingeving in keukentafelgesprekken van sociaal werkers vraagt andere aanpak' Contactpersoon Yamit Gutman, pedel
Locatie Digitaal - Registreer via pedel@uvh.nl
Datum 12-11-2020
Openingstijden 15 uur precies.