Deze website maakt gebruik van cookies

Promotie Vicky Hölsgens (online)


Op 12 november verdedigt Vicky Hölsgens haar proefschrift Gebroken verhalen aan de keukentafel, over zingeving in de Nederlandse verzorgingsstaat.


Contactpersoon Yamit Gutman, pedel
Locatie Digitaal - Registreer via pedel@uvh.nl
Datum 12-11-2020
Openingstijden 15 uur precies.